Zorgrobot Zora in Het GielsBos

29-04-2016

Nieuwe technologieën doen steeds meer hun intrede in de zorgsector. De provincie Antwerpen ondersteunt deze ontwikkeling omdat zowel zorgbehoevenden als zorgverstrekkers daarbij gebaat zijn. De zorgrobot is een prachtig staaltje van innovatie. Hij is ideaal om in te zetten bij kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Het is een mechanisch verlengstuk van de zorgverstrekker.

Een robot zal nooit een personeelslid kunnen vervangen,” weet Pol Vanden Weygaert, algemeen directeur van Het GielsBos. “Als zo’n zorgrobot niet door een mens wordt bediend, is het gewoon een voorwerp. Het is de zorgverlener die Zora leven inblaast.”

 

Zora wordt in Het GielsBos vooral gebruikt op het psychosociale domein. Ze bevordert de interactie met cliënten met een verstandelijke beperking, ook die met zware vormen van autisme of gedrags- of emotionele problemen. De begeleiders zien sommige bewoners echt met Zora communiceren en haar toevertrouwen hoe ze zich voelen. De robot is ook een hulpmiddel bij fysieke oefeningen en bewegingsactiviteiten. Het apparaat doet dan de bewegingen voor waardoor de begeleiders meer ruimte hebben om de cliënten te observeren en te ondersteunen ofte corrigeren. Tot slot biedt Zora ook veel mogelijkheden op het vlak van animatie en ontspanning. Ze danst, zingt en vertelt verhaaltjes en tovert zo een glimlach op de gezichten. 


 

De provincie Antwerpen zet Zora onder andere in als mascotte voor Zorgtalent, een initiatief dat jongeren en werkzoekenden warm moet maken voor een job in de zorgsector. “Door nieuwe technologie in de kijker te zetten, willen we het klassieke beeld bijstellen dat bij velen nog leeft over een baan in de zorg,” verduidelijkt gedeputeerde Peter Bellens, die bevoegd is voor Welzijn en Gezondheid. “Ook voor mensen met een technologische achtergrond zijn er in de zorgsector tientallen mogelijkheden om hun talenten te ontplooien”.

 

 

Zora zal dan ook het uithangbord zijn van de grote zorgbeurs die Zorgtalent op 18 oktober organiseert in Turnhout.


RTV-REPORTAGE OVER ZORA IN HET GIELSBOS

http://rtv.be/artikels/gielsbos-maakt-gebruik-van-zorgrobot-zora-a24753

Social Media: