Zonnepanelen op 6 provinciale sites

03-10-2018

De provincie Antwerpen gaat zonnepanelen installeren op zes van haar provinciale sites in onder meer Turnhout, Geel, Mol, Antwerpen en Boom. In het kader van haar klimaatplan gaat de provincie Antwerpen de komende jaren namelijk niet alleen fors besparen op haar energieverbruik, maar ook zelf energie opwekken. 

De provincieraad heeft de raamovereenkomst zonnepanelen PV Publieke sectoren, opgemaakt door het Vlaams Energiebedrijf voor de plaatsing van zonnepanelen op de diverse provinciale sites goedgekeurd. De totale investering daarvoor wordt geraamd op 900.000 euro (incl. btw). Dit initiatief past in het klimaatplan van de provincie Antwerpen dat niet enkel vooropstelt om met tal van energiebesparende maatregelen het eigen energieverbruik fors te verlagen, maar ook de ambitie uit om in 2020 ten minste 13% van het energieverbruik als organisatie zelf op te wekken. Het plaatsen van zonnepanelen op zes van onze provinciale sites verspreid over de hele provincie Antwerpen is een forse stap iin de goede richting. 

Het gaat om de volgende provinciale sites : de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij in Geel, provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout, recreatiedomein De Schorre in Boom, recreatiedomein Zilvermeer in Mol en PIVA in Antwerpen. 

590 zonnepanelen voor de Warande 

Provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout krijgt volgend jaar al 590 zonnepanelen, verdeeld over de daken van de Kuub en de Schouwburg. Die zullen jaarlijks zo’n 165.000 kWh energie produceren. Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van 47 gezinnen. Het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van de Warande bedraagt 1.000.000 kWh. De zonnepanelen leveren voor het cultuurhuis dus een energiewinst van 16,5 % op. De Warande zal alle geproduceerde elektriciteit zelf verbruiken; er komt dus geen stroom op het net.

Social Media: