Wat leren wij onze kinderen ?

15-11-2017

Er stond bij uitzondering eens goed nieuws in de krant. Uit een enquête onder 14-jarigen blijkt dat de Vlaamse jeugd vandaag spectaculair meer vertrouwen heeft in de politiek dan 8 jaar geleden. Van 35 naar 49% voor politieke partijen, van 50 naar 70% voor het federale parlement, van 54 naar 73% zelfs voor dat van Europa.

Dat heeft voor een stuk te maken met de media. Bij de vorige peiling verkeerde ons land nog in een politieke crisis. In kranten, op radio en tv zag onze jeugd partijen vooral met modder gooien naar elkaar, terwijl grote hervormingen en bestuursdaden uitbleven. Dat vertaalde zich ook in de gesprekken aan de keukentafel. En die –zo blijkt– zijn heel belangrijk. De enquête leert dat de manier waarop ouders met hun kinderen praten over politiek erg bepalend zijn voor hun vertrouwen in de instellingen.

Het gezin is de eerste plaats waar aan politieke opvoeding wordt gedaan, niet alleen in woorden maar ook in daden. Opgroeiende kinderen leren er om met elkaar rekening te houden, compromissen te sluiten en afspraken te respecteren. Het zijn lessen voor het leven.

In het ideale geval zet zich dat door op school en in de jeugdbeweging. Wie zich daar engageert, bijvoorbeeld in de leiding of in de leerlingenraad, is minder vatbaar voor populisme, toont de bevraging ook nog aan.

Het is dan ook aan ons, volwassenen, om jongeren op zoveel mogelijk plaatsen de kans te geven om voluit mee te participeren. Niet alleen door hen te bevragen en met hun mening rekening te houden, maar ook door ze een actieve rol te laten opnemen in de samenleving. Dat versterkt onze democratie. 

Social Media: