Waarom zou je voor een zorgopleiding kiezen ?

06-06-2018

WAAROM ZOU JE VANDAAG KIEZEN VOOR EEN ZORGOPLEIDING ?

Veel jonge mensen moeten binnenkort een keuze maken voor hun hogere studies. Anderen kijken misschien uit naar een nieuwe baan. Allemaal zou ik hen willen wijzen op de ruime mogelijkheden die de zorgsector vandaag biedt. Daar zijn nu al veel handen tekort, en door de snel toenemende vergrijzing gaat de behoefte aan nieuwe werknemers de komende jaren alleen maar groter worden. Werkzekerheid gegarandeerd dus.

Daarbij moet je lang niet alleen aan de klassieke zorgtaken denken. Technologie en innovatie staan in deze sector niet stil. Zowel voor wie zorg nodig heeft als zorg verleent, worden het leven en het werk daardoor een stuk aangenamer en draaglijker. Dat betekent ook dat er op de werkvloer meer technisch geschoolde mensen nodig zullen zijn om al die apparatuur te installeren en te onderhouden.

Tot slot leveren werknemers in de zorg een grote dienst aan de samenleving. “De dankbaarheid die je voor je inzet elke dag opnieuw ontvangt, is onbetaalbaar,” hoor ik vaak van werknemers uit de zorg. Maar uit die woorden mogen geen verkeerde conclusies getrokken worden. De waardering voor hun werk moet zich vertalen in een deftige verloning en goede arbeidsomstandigheden. Het mag immers niet zo zijn dat mensen die vandaag enthousiast via de voordeur de zorgsector binnenstappen over enkele jaren ontgoocheld weer vertrekken langs de achterdeur. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers én voor de overheid.  

 

Social Media: