Waarom is Rerum Novarum nog steeds actueel ?

05-05-2016

Ik sta nog elke dag versteld van zijn enorme persoonlijkheid en wat hij allemaal in gang heeft gezet. Daens trok op een vreedzame manier ten strijde tegen sociaal onrecht met alle middelen waarover hij beschikte, ook politieke. Hij vocht tegen het establishment, vaak zelfs tegen de heersende ideeën binnen zijn eigen partij in. Daar is moed voor nodig … en overtuiging. Daens was een revolutionair van de goede soort.

Sommigen verwijten mij wel eens dat het maar nostalgie is, dat Daens’ idealen ondertussen al lang bereikt zijn en ze verwijzen naar de verwezenlijkingen van 125 jaar sociale strijd sinds Rerum Novarum. In de realiteit blijkt echter dat gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid nog altijd een utopie zijn. Meer nog, wat we de voorbije decennia beetje bij beetje hebben opgebouwd komt steeds meer op de helling te staan en indien we niet opletten ook afgebouwd.  Ook vandaag zou Daens strijden voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en zou hij ongetwijfeld pleiten voor een gelijkwaardige financiële inspanning van iedereen die aan onze samenleving deelneemt en er ook de vruchten van kan plukken.

Als u ooit nog eens de tijd hebt, lees dan het boek van Louis Paul Boon over Priester Daens of (her)bekijk de film van Stijn Coninx, als het snel moet gaan. Laat mij maar weten wat u ervan vond.

 

 

 

 

Social Media: