Vlaamse bouwprimeur op Kamp C

08-05-2018

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, zal op zijn campus in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. De start van de werken is gepland in mei 2019. Samen met OVAM en Thomas More vat Kamp C de eerste fase aan, die van de aanbesteding. Dat verloopt in een circulair bouwproces op een geheel eigen manier. Wie als consortium wil intekenen voor de uitvoering van het uiteindelijke gebouw en zich grondig wil voorbereiden, kan vooraf vrijblijvend deelnemen aan een reeks masterclasses. 

Bekijk deze RTV-reportage over het circulaire bedrijfspand:

Enkele maanden geleden kondigde Kamp C de komst aan van de eerste 3D-printer voor de bouwsector in Vlaanderen. Hij zal deze zomer toekomen. Nu geven we het startschot voor de aanbesteding van het allereerste volledig circulair gebouwde bedrijfspand in Vlaanderen. Beide initiatieven illustreren hoe Kamp C zijn naam en faam als provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw alle eer aandoet en alle nieuwe ontwikkelingen in de sector in het vizier heeft, opvolgt en zelf ook weet te implementeren, ter inspiratie én tot nut van de hele Vlaamse bouwindustrie.

Dat is ook nodig. Onze bouwvakkers hebben een zeer goede reputatie als het gaat om hun werklust en de kwaliteit die ze leveren, maar in veel bedrijven wordt nog gebouwd en gemetst zoals 40 jaar geleden. En dat is op lange termijn geen goede zaak, zeker niet in een tijd als deze, waarin de technologische evoluties zich razendsnel voordoen en de buitenlandse concurrentie op de loer ligt. Het is hoog tijd voor de Vlaamse bouwnijverheid om voluit de kaart van de innovatie te trekken. Kamp C wil daarin een baken zijn van kennis en expertise, een plaats waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samen aan de slag gaan.

De ambitie van dit nieuwe gebouw, dat ’t Centrum zal heten, is om het traditionele bouwproces te doorbreken en het circulair bouwen in Vlaanderen volwaardig te introduceren. Op enkele plaatsen in Vlaanderen wordt er al geëxperimenteerd met bepaalde aspecten van circulair bouwen, maar Kamp C wil een stap verder gaan en op deze site het allereerste vollédig circulaire bedrijfsgebouw oprichten. Dat betekent dat een team van specialisten van vóór het tekenen van de eerste plannen tot ver ná de oplevering álle aspecten van het bouwproces zal opvolgen, en erover zal waken dat alles gebeurt volgens de principes van het circulair bouwen. Hiermee willen we aan de sector laten zien wat circulair bouwen precies inhoudt, welke opportuniteiten er zijn voor onze ondernemingen en hoe ook zij één en ander concreet in praktijk kunnen brengen.

Circulair bouwen steunt op 7 pijlers: circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire materiaalkeuze, circulaire businessmodellen, veranderingsgericht circulair ontwerpen, circulair aanbesteden, circulaire financieringsvormen én tot slot het nieuwe werken. In de eerste stap, het circulair aanbesteden komen al deze pijlers reeds samen. Een circulair aanbesteding is dan ook radicaal anders dan een klassieke aanbesteding. Het is geen traditioneel eisenpakket, maar eerder een programma van ambities. Dat programma streeft circulaire bouwprincipes na zoals een reductie van de totale materiaalinput en –output, een optimaal gebruik en hergebruik van het gebouw of zijn componenten, een aanpasbaar, demonteerbaar en omkeerbaar ontwerp, de mogelijkheden tot herbestemming, enzovoort. Het programma stimuleert bouwbedrijven om zélf met oplossingen en innovaties te komen. Samenwerking tussen verschillende partners is daarbij onontbeerlijk.

Kamp C wil zoveel mogelijk bouwbedrijven de kans geven en overtuigen om aan dit project deel te nemen. Zij kunnen teams of consortia vormen en intekenen voor de uitvoering van het uiteindelijke gebouw. Ieder team werkt een concept en een visie uit om duidelijk te maken hoe zij ons programma van ambities optimaal willen vertalen. Het consortium met het meest inspirerende concept mag het ontwerp dan verder uitwerken, met Kamp C als onderdeel van het team. Omdat dit voor veel ondernemingen toch een nieuwe manier van werken zal zijn, nodigen wij de bouwbedrijven die geïnteresseerd zijn uit om eerst deel te nemen aan een reeks gratis vormingsmomenten. Daarbij zal elke pijler van circulair bouwen toegelicht worden, worden buitenlandse voorbeelden besproken en komen verschillende experts aan het woord. Deze sessies zijn geheel vrijblijvend : het is geen voorwaarde om zich kandidaat te stellen, het houdt dus ook geen verplichting in om zich kandidaat te stellen én het houdt uiteraard ook geen enkele garantie in om de bouw toegewezen te krijgen. Maar het zal wel heel leerrijk en inspirerend zijn.

In Vlaanderen is Kamp C de pionier, maar internationaal zijn er al meerdere gebouwen op een circulaire manier aanbesteed, onder meer in Nederland, en daar doen wij nu ons voordeel mee. Het zorgt er namelijk voor dat wij onszelf in dit proces ook kunnen laten begeleiden door een team van ervaren experten. Die hebben we gevonden in het consortium ATP, wat staat voor Alba Concepts, Turntoo en PLEKvoor.  

Het belang van samenwerken bij het circulair bouwen kunnen we niet genoeg onderstrepen. Samenwerken zit ook in het DNA van Kamp C. Voor het circulair aanbesteden van ’t Centrum kunnen we een beroep kunnen doen op 2 zeer degelijke en zeer ervaren partners : OVAM en Thomas More. Met zijn drieën samen investeren wij meer dan 366.000 euro in dit specifieke onderdeel van het bouwproces. De hogeschool biedt ook een belangrijke ondersteuning op het vlak van Building Information Modelling, kortweg BIM. Dat is een techniek om virtueel een heel gebouw uit te tekenen en daar de nodige data aan te koppelen voor materialen, technieken, verbindingen en uitvoerders. Voor een project als dit biedt dat een zeer grote meerwaarde.

Het subsidietraject waar het nu over hebben eindigt dus wanneer de aanbesteding volledig is afgerond, net voor de start van de effectieve bouwwerken. We hopen daarmee van start te kunnen gaan in mei volgend jaar.  ’t Centrum zal een grondoppervlakte hebben van 50x25 meter en komt hier op de campus te staan, naast het gebouw van Eco-Home. Het moet een modern kantoorgebouw worden, waarin we het zogenaamde ‘nieuwe werken’ zullen toepassen.  We stappen daarbij af van de klassieke kantoren en gaan voor meer inspirerende werkruimten, die informele contacten en samenwerkingen tussen de gebruikers bevorderen. Eind 2020 hopen we het gebouw in gebruik te kunnen nemen.

Wat gaat ons dit kosten ? Wel, het investeringsbudget voor het optrekken van dit eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bedraagt 1 miljoen euro. We zijn ervan overtuigd dat dit volstaat als we nieuwe, circulaire businessmodellen toepassen. Dat kan door binnen- en buitenlandse bedrijven de kans te geven om mee in het traject te stappen en hun eigen innovaties te integreren, zodat ’t Centrum voor hen een levende experimenteer- en demonstratieruimte wordt, waar ze dus zelf ook hun voordeel mee kunnen doen.

Daarna gaan we niet op onze lauweren rusten, want het is onze uitdrukkelijke ambitie om het hier in Westerlo niet bij één circulair gebouw te houden, maar om de volledige campus van Kamp C stap voor stap verder te ontwikkelen tot een circulair bedrijventerrein, als een sleutel op de toekomst. 

Social Media: