Veilig fietsen langs het Philipspad

19-06-2016

Het Philipsbos - ook wel gekend als de Bouwelse Heide - is een bos van circa 43 ha volledig gelegen in de gemeente Grobbendonk. Het bos bestaat grotendeels uit dennen- en loofbomen met bijhorende dreven, een natuurlijke waterpartij en heide. Kempens Landschap heeft een ambitieus bosbeheerplan opgemaakt, waarin staat welke maatregelen en werken er de komende 20 jaar zullen worden uitgevoerd. Het staat garant voor een langdurig engagement, dat inzet op natuur én recreatie.

Om te beginnen wil men de natuurwaarde verhogen door het nu nog vrij monotone dennenbos langzaam te veranderen in een inheems gemengd bos met een rijke fauna en flora: inlandse eiken, grove dennen, berken, beuken, zangvogels, allerlei insecten en zelfs reeën. Centraal in het bos is een open plek gemaakt waar de heide zich verder kan ontwikkelen en de vijver zal aantrekkelijker gemaakt worden voor amfibieën.

Het Philipsbos ook een recreatieve functie. Omdat het zo dicht bij de dorpskern van Bouwel ligt, is het voor veel inwoners een ideale plaats om ontspanning te zoeken. Zoals bij al haar domeinen hecht Kempens Landschap er zeer veel belang aan dat het bos wordt opengesteld voor het publiek, weliswaar met respect voor fauna en flora. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de natuurlijke rijkdom zonder daar afbreuk aan te doen, zijn er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid en is duidelijk omlijnd welke delen van het bos wel en niet voor recreanten bedoeld zijn. Daarbij is zeker ook aan de jeugd gedacht. Er is nu al een avontuurlijke speelzone waarin naar hartenlust geravot kan worden.

De ontsluiting biedt ook nieuwe vervoersmogelijkheden. Aan de noordkant van het bos is een fietspad aangelegd dat voor een verbinding zorgt tussen de dorpskern van Bouwel in het oosten en de Kleine Nete in het westen, en dat in een unieke omgeving. Het is een groen en veilig alternatief voor de drukke gewestweg, de Lierse Steenweg. Omdat het om een reeds bestaande wegenis ging, is er geen enkele boom voor geveld moeten worden. Er is dus een minimale impact op het bos.

Social Media: