Vegen nieuwe bezems beter ?

16-08-2018

Versterken nieuwe partijen de democratie?

Op verschillende plaatsen duiken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe lokale partijen op. Af en toe bestaan ze uitsluitend uit mannen en vrouwen die zich voor de allereerste keer aan de kiezer presenteren; vaker worden ze gevormd rond een groep kandidaten die eerder actief waren bij een andere partij maar die uit onvrede of om een andere reden hebben verlaten.

Enerzijds is dit fenomeen positief te duiden. Het toont aan dat de politiek niét in crisis is zoals sommigen beweren maar dat er nog genoeg burgers zijn die zich politiek voor hun dorps- en stadsgenoten willen engageren, buiten de traditionele partijen om dan. Maar waar staan deze mensen voor? Hebben ze een gezamenlijke visie, een ideologie? Staan ze links van het maatschappelijke spectrum, of rechts, of in het midden? Vaak is dat niet duidelijk. Toch is het belangrijk voor wie een bewuste keuze wil maken.

Wat straks het effect van al die nieuwe partijen zal zijn op de verkiezingsresultaten laat zich moeilijk voorspellen. Of het de politiek efficiënter zal maken, betwijfel ik. In veel gemeenteraden zullen er straks wellicht meerdere partijen nodig zijn om werkbare coalities te vormen. Gaan die nieuwe partijen daarbij ook een rol spelen? Hebben ze daarvoor wel genoeg ervaring, politieke feeling, een goed netwerk?

Er zijn nog veel vragen. De belangrijkste is wellicht: “Wat leidt voor mijn stad of gemeente tot het beste bestuur?”

 

 

Social Media: 
Categorie: