Van leefloner naar zelfstandig ondernemer

01-06-2018

Starterslabo stelde al lang vast dat de groep van mensen met een leefloon niet werd bereikt binnen hun reguliere werking. De vinger op de wonde leggen was niet zo evident. Tijd en middelen ontbraken tot nog toe om daar dieper op in te gaan. Dankzij een impulssubsidie voor innovatieve projecten in de sociale economie van de provincie Antwerpenen het enthousiasme van het Sociaal Huis in Mechelen kan deze uitdaging omgezet worden in een unieke proeftuin. Kansen ontdekken en laten ontwikkelen zit in het DNA van de provincie Antwerpen en ondernemen zit Mechelen in het bloed. Dankzij deze samenwerking kan Starterslabo zich nu specifiek richten naar mensen die een leefloonuitkering ontvangen en toch goesting hebben in ondernemen.

Wat is starterslabo?

Starterslabo heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei. Ze hebben daarbij vooral aandacht voor niet-werkende werkzoekenden, mensen die een grote afstand tot ondernemen en mensen met een migratieachtergrond. 70% van de deelnemers start effectief een eigen onderneming op of stroomt door naar het reguliere werkcircuit.  

Van leefloon naar zelfstandig ondernemer

Binnen het project  “Van leefloon naar zelfstandig ondernemer” gaat specifieke aandacht naar personen met een leefloon, coaching van de kandidaat-ondernemers uit deze doelgroep en het overbruggen van de grote afstand tot zelfstandig ondernemen. Met haar impulssubsidies creëert de provincie Antwerpen kansen voor innovatieve initiatieven in de sector van de sociale economie. Zo ondersteunt de provincie economische bedrijvigheid en bevordert ze de activering van kansengroepen. Dankzij haar nabijheid en toegankelijkheid kan de provincie inspelen op lokale noden en verwachtingen, net als nieuwe trends en proces- en productinnovaties, die anders geen kans krijgen om zich te ontwikkelen.

De provincie Antwerpen ondersteunt de proeftuin “Van leefloon naar zelfstandig ondernemer” in Mechelen met een impulssubsidie van 25.500 euro (tot 30 juni 2019).

Peter Bellens, gedeputeerde voor Sociale Economie : “De provincie Antwerpen streeft naar een inclusieve economie, waarbij iedereen aan de slag kan met een job die hem of haar op het lijf geschreven is. Een initiatief als Starterslabo kan daarbij een flinke hefboom zijn. Maar als de belangrijke doelgroep van mensen met een leefloon moeilijk bereikt wordt, moet men daarvoor een tandje bijsteken. Daarvoor zal in Mechelen een specifieke methodiek ontwikkeld worden, die daarna ook elders toegepast kan worden.”

Wie interesse heeft in of vragen  heeft over dit project, kan terecht bij Starterslabo op het nummer 03 213 28 81 of via mail: starterslabo@mechelen.be  

 

Social Media: