Streekplatform Kempen

21-09-2016

Wat is het voordeel van een Kempens Streekplatform ?

Over enkele dagen, op 29 september, wordt het Kempens Streekplatform officieel boven de doopvont gehouden. Het belang daarvan voor de Kempen kan niet onderschat worden. Het volstaat om even te surfen naar www.streekplatformkempen.be om te weten dat binnen de schoot van deze organisatie zowat alle thema’s aan bod zullen komen die de komende jaren van wezenlijk belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de regio: werk, zorg, mobiliteit, energie, klimaat, open ruimte, … noem maar op.

In het Streekplatform zijn 29 gemeenten vertegenwoordigd, samen met de provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en verschillende regionale stakeholders. Gezamenlijk gaan zij op zoek naar oplossingen voor problemen die het lokale niveau overstijgen. Ik geloof heel sterk in deze aanpak. Het streekplatform spreekt en handelt immers uit één naam voor de hele Kempen. Over de partijgrenzen wordt een hoger belang gediend. Samenwerking is een belangrijke pijler voor succes.

Ook het provinciebestuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het Kempense streekplatform. De provincie beschikt immers over de ervaring en de kennis om grotere dossiers te begeleiden en wil deze graag ter beschikking stellen. Niet voor niets is “provincie met streken” één van onze baselines. Zo bekeken is een sterk Kempens streekplatform geen bedreiging voor de provincie Antwerpen, wel een meerwaarde. Voor allebei is het een sleutel op de toekomst.

 

Social Media: