Sociale mix in Arendonks klooster

10-10-2018

Provincie Antwerpen ondersteunt zoektocht naar cohousers in voormalig klooster in Arendonk

Het voormalig klooster Sint-Agnetedal in Arendonk maakt plaats voor een cohousingproject voor verschillende doelgroepen. 14 van de 24 woningen zijn bestemd voor gewone sociale huurders, die zich tot cohousing engageren. 10 wooneenheden zijn bedoeld voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen maar toch een minimale begeleiding nodig hebben, die door verschillende organisaties wordt aangeboden. Sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen krijgt van de provincie Antwerpen financiële ondersteuning om een coördinator aan te stellen die via een voorafgaand participatief project tot zo’n sociale mix moet komen.

In 2002 verlieten de laatste zusters het klooster Sint-Agnetendal. Tegen 2022 wil sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen in de leegstaande gebouwen een cohousing-project realiseren met 24 wooneenheden. Het is een mooi voorbeeld van een sociale herbestemming voor religieus erfgoed. Bijzonder is bovendien dat deze wooneenheden ingevuld zullen worden met verschillende doelgroepen. Er zullen mensen wonen die vanuit verschillende achtergronden begeleiding nodig hebben, maar ook mensen die volledig zelfstandig kunnen wonen.

Bij cohousing zijn er gezamenlijke ruimtes voor ontspanning, om te koken, te wassen of te tuinieren … zonder echter afbreuk te doen aan de privacy van de bewoners. Voor mensen met een kwetsbare achtergrond is zo’n samenlevingsvorm zeer bevorderlijk voor de sociale integratie. Deze visie sluit aan op het impulsbeleid Wonen van de provincie Antwerpen en past ook in de recente projectoproep ‘anders wonen’, die extra aandacht vraagt voor  maatschappelijk kwetsbare groepen.

Om een project als dat in het klooster Sint-Agnetendal te laten lukken, is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan en een goed voortraject af te leggen. Sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen krijgt van de provincie Antwerpen een subsidie van 30.000 euro om een halftijdse medewerker in dienst te nemen om met een uitgebreid participatieproces vorm te geven aan de ideale bewonersgroep.µ

Bovenlokale uitstraling

Ook elders in de Kempen wordt met veel belangstelling naar dit wooninitiatief gekeken. Dat bewijst het sterke regionale netwerk dat bij dit project betrokken is: middenveld- en welzijnsorganisaties, lokale besturen, woonactoren, lokale vzw’s, de geestelijke gezondheidszorg, enzovoort.

Jan Van Hoeymissen, de directeur van sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen, is dan ook erg enthousiast: “We zullen, ondersteund door diverse organisaties, 10 van de 24 woongelegenheden aanbieden aan mensen met een beperking, die met een minimum aan begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De herbestemming en renovatie van dit historisch gebouw geeft ons de kans om te voldoen aan de woonbehoefte van diverse doelgroepen, wat de integratie bevordert. Kloosters waren hoe dan ook de eerste vorm van co-housing. Het is super dat we dit vandaag opnieuw kunnen toepassen in een soortgelijke, zij het in een hedendaagse setting.”  

Volgend jaar begint de sociale huisvestingsmaatschappij de toekomstige bewoners te recruteren. De uitvoering van de bouwplannen is gepland tussen 2020 en 2022. 


Regionale zender RTV maakte over deze plannen een reportage

 

Social Media: