Slimme sensoren doen het goed

21-09-2018

Een proefproject met slimme sensoren in de kamers van de meest zorgbehoevende bewoners van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen levert bijzonder goede resultaten af. Dat blijkt uit een eerste evaluatie. De bewoners voelen zich veiliger en hebben een betere nachtrust. In een volgende fase wordt bekeken hoe dit initiatief uitgebreid kan worden naar andere plaatsen in de gemeente. ‘Slimme sensoren in de zorg’ kan rekenen op steun van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen. 

In de eerste fase van het project ‘Slimme sensoren in de zorg’ werden in de kamers van zwaar zorgbehoevende bewoners van WZC Zilverlinde sensoren geïnstalleerd die beweging, of een gebrek daaraan, signaleren. Zo kan snel ingegrepen worden, bijvoorbeeld bij een val, wat de veiligheid sterk verhoogt. De medewerkers moeten ’s nachts ook niet langer elke kamer controleren, wat de nachtrust van de bewoners ten goede komt. Er is dus niet enkel een meerwaarde op veiligheidsniveau, ook op organisatorisch vlak hebben de sensoren een heleboel voordelen. De zorgverleners kunnen de vrijgekomen tijd gebruiken om bijvoorbeeld ’s nachts in gesprek te gaan met een angstige bewoner.

Zorgproeftuin LiCalab van Thomas More volgde de impact van de sensoren op bewoners, verplegend personeel en mantelzorgers op. De eerste resultaten zijn positief. “Na de eerste testperiode is de feedback overwegend positief. Bewoners slapen effectief langer door, wildplassen is sterk verminderd en er is minder onrust op de kamers, vooral ’s nachts. We meten ook of het aantal incidenten vermindert. Op het einde van de testperiode brengen we al deze ervaringen samen”, aldus Ingrid Adriaensen van LiCalab.

‘Slimme Sensoren in Zorg’ was het allereerste project dat mee gefinancierd werd vanuit het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen. “We hebben dat speciaal in het leven geroepen om KMO’s en andere ondernemers te stimuleren om op een innovatieve manier te investeren in de zorgsector,” stelt gedeputeerde Peter Bellens, die bevoegd is voor zorginnovatie, “omdat onze bevolking snel veroudert, liggen daar immers heel wat uitdagingen. Ondertussen zijn er al 11 nieuwe projecten in aanvraag.

TIVEDO, het bedrijf uit Westmeerbeek dat de slimme sensoren in de markt zet, geeft aan dat de veelbelovende resultaten in dit pilootproject het potentieel van het introduceren van ondersteunende technologie, samen met het optimaliseren van het zorgproces, bevestigen. “In tijden van aanhoudende besparingen in de gezondheidszorg toont TIVEDO dat het gericht investeren in zorginnovatie toch leidt tot een betekenisvolle verbetering van de kwaliteit én efficiëntie van zorg.”, zegt Bart Valckx van TIVEDO.

Buurtgerichte zorg

Overtuigd door het positieve effect, wil het Olense gemeentebestuur nagaan of de sensoren ook ingezet kunnen worden in assistentieflats, bejaardenwoningen en bij zorgbehoevende ouderen thuis, zodat die langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit past in het actieplan Buurtgerichte Zorg van de gemeente Olen.

Burgemeester Seppe Bouquillon en OCMW-voorzitster Leen Mertens: “Onze ambitie als lokaal bestuur om via eigen projecten en partnerschappen een volwaardig zorgaanbod op ons grondgebied uit te bouwen ligt aan de basis van dit project. Ondersteunen en deelnemen aan het project van de slimme sensoren geeft een heel duidelijke vertaling van onze ambitie om innovatief te zijn op vlak van zorg en welzijn. De eerste tussentijdse bevindingen zijn erg veelbelovend en geven aan dat technologische innovatie een heel positieve impact kan hebben op het welbevinden van bewoners, verplegend personeel en mantelzorgers!”

 


 

Social Media: