Postrevalidatiecentrum To Walk Again

15-02-2017

Het moet in de periode 2006-2012 geweest zijn - toen ik nog in de raad van bestuur van het AZ van Herentals mocht zitten- dat ik in een gesprek met dokter Toon Claes overtuigd raakte  van de nieuwe zorgwegen die het ziekenhuis moest bewandelen.

Dokter Claes heeft de toenmalige bestuurders warm gemaakt om voor dit ziekenhuis , naast de algemene zorgverlening, ook de uitbouw van een postrevalidatiecentrum uit te stippelen. Voor ons was  dit een fundamenteel onderdeel van het hele traject waarbij  we dit ziekenhuis als een expertisecentrum voor orthopedie in de regio wilden neerzetten.

Die zienswijze wordt elke dag meer en meer gerealiseerd. In dat opzicht mogen we dus terecht stellen dat we een historisch moment meemaken in de geschiedenis van dit ziekenhuis, de geschiedenis van deze stad,  de geschiedenis van de Kempen, van onze provincie, ja wellicht zelfs voor heel Vlaanderen.

De ambities van het postrevalidatiecentrum, waarvan we vandaag de eerste steen leggen, reiken namelijk zeer ver. En dat is goed. Het is net omdat het zo’n sterk dossier is dat Europa er bijna 1.200.000 euro aan EFRO-middelen voor vrijmaakt. En het is net omdat het zo’n ambitieus project is, waarvan we weten dat dit het lokale belang ver overstijgt, dat we er als provincie Antwerpen 150.000 euro mee in willen investeren.

Het Postrevalidatiecentrum To Walk Again komt tegemoet aan een reële nood in onze samenleving. En uiteraard denk ik dan, net als u, in de eerste plaats aan de vele mensen met een fysieke beperking van allerlei aard, aan sporters en topatleten die van een blessure herstellen of andere toekomstige gebruikers. Maar het gaat veel verder dan dat.

Ik vertel geen geheim wanneer ik zeg dat onze bevolking in een razendsnel tempo ouder wordt. U hoeft maar om zich heen te kijken om de vergrijzing vast te stellen; verzilvering is wellicht nog een beter woord. Ook in dat opzicht kan dit centrum een belangrijke meerwaarde betekenen. Niet alleen vanuit het postrevalidatie-oogpunt, maar ook – en misschien nog veel meer – omwille van de technologische innovaties, die dankzij dit centrum ontwikkeld zullen kunnen worden. Die zullen ook oudere mensen in staat stellen om meer of langer zelfstandig te blijven.

Tegelijk kunnen het belangrijke hulpmiddelen zijn voor al wie werkt in de zorgsector. Ik hoef niemand van u te vertellen dat daar fysiek zware arbeid wordt verricht, waar nogal wat tillen en heffen bij te pas komt, door zorgverleners die er in veel gevallen zelf ook niet jonger op worden. De overheid verwacht immers dat ook zij – net als iedereen – langer aan het werk blijven. Welnu deze innovaties kunnen dat zware werk lichter maken en ertoe bijdragen dat werk in de zorgsector weer aantrekkelijk wordt, want meer dan ooit zullen we daar zoveel mogelijk helpende handen nodig hebben. 

Als provinciebestuur willen we daar ook hoog op inzetten. We hebben een speciaal zorginnovatiefonds in het leven geroepen, dat dit jaar beschikt over een budget van bijna 1.800.000 euro, om de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe technologieën en vormen van dienstverlening te stimuleren. Dat zal moeten gebeuren in een co-creatie tussen verschillende stakeholders :  zorgorganisaties, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, enzovoort.

Deze investering moet niet alleen op het vlak van welzijn en gezondheid, maar ook voor economie en tewerkstelling een enorme meerwaarde voor onze samenleving opleveren.

Dat theoretische model moeten we de komende maanden en jaren in de praktijk gaan vertalen. En dat is exact wat hier ook gaat gebeuren, in het Postrevalidatiecentrum To Walk Again. Het is de bundeling van krachten en expertise die dit verhaal zo sterk en uniek maakt. 1 plus 1 wordt hier 3 dankzij de complementariteit van de partners :

To Walk Again is al een klinkende naam in Vlaanderen, heeft een bijzonder goede reputatie, en is dus het perfecte uithangbord om mensen naar dit centrum toe te leiden.                                                                    

Mobilab, het expertisecentrum voor zorg en technologie van Thomas More, zal instaan voor de wetenschappelijke ondersteuning en validering en zal samen met allerhande medici en paramedici onder andere test- en begeleidingsprogramma’s uitwerken.

VOKA-Kempen legt de link met het bedrijfsleven, in de Kempen tot ver daarbuiten, en zal de samenwerking stimuleren met ondernemingen die zich focussen op zorgtechnologie en zorgconcepten en belendende sectoren.

Ook het AZ Herentals heeft een sterk aandeel en bevestigt hiermee nog maar eens zijn naam en faam op het vlak van orthopedie.

Deze kring zal de komende jaren alleen maar uitbreiden, daar ben ik van overtuigd. Ook voor overheden trouwens – van de stad, tot de provincie en Vlaanderen - ligt er voor de uitbouw en validatie van het postrevalidatiecentrum een belangrijke rol weggelegd.

Vandaag hoeven we de grote woorden dus niet te schuwen en mogen we onze traditionele Kempense bescheidenheid opzij schuiven. Dit centrum heeft de ambitie om uit te groeien tot een living lab, waar men van heinde en verre naar zal komen kijken om te zien hoe hier aan innovatie wordt gedaan én hoe we er in deze stad in slagen om via een hele ecosysteembenadering de integratie van mensen met een beperking te bevorderen. Herentals zal als het ware een levende showroom zijn.

Dit centrum legt de kiem voor een health and care valley, waar bedrijven, kennis- en zorginstellingen zich clusteren om samen in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe diensten en technologieën. Hiermee zullen we niet alleen een economische waarde creëren door, onder andere banen te scheppen voor mensen met de meest uiteenlopende profielen, maar zorgen we ook voor een verbreding van de zorg. Op deze manier zetten we in op menselijk kapitaal zowel bij de zorgbehoevenden als bij de zorgaanbieders en dat - moet nu eenmaal centraal staan in elk beleid dat we voeren.  

Deze health and care valley zie ik als een eerste opportuniteit, ze wordt niet alleen in onze Kempen bedacht, maar ook uitgetest en geproduceerd. 

Ik weet dat het wat Trumpiaans kan klinken, maar om al die redenen durf ik vandaag te spreken van een historisch moment voor het ziekenhuis, voor de stad, voor de regio, voor de provincie, voor Vlaanderen. Ik ben blij én trots dat we als provinciebestuur hiertoe kunnen bijdragen.

 

Social Media: