Politiek is niks voor mij ... of toch ?

27-06-2018

"Politiek is niks voor mij ... of toch ?" 

Wie over 200 jaar of zo onze samenleving bestudeert aan de hand van de kranten en journaals van vandaag, kan volgens mij niet anders dan tot bedroevende conclusies komen over het politieke klimaat. Het ene harde woord volgt op het andere, er wordt beschuldigd, overbluft, nagewezen, geroddeld, zelfs gelogen om toch maar de sterkste te lijken en de tegenpartij onderuit te halen.

Het lijkt wel alsof de politiek alleen daaruit bestaat, terwijl het in de eerste plaats nog altijd een manier is om elke dag opnieuw  op een democratische wijze samen vorm te geven aan onze samenleving. Dat aspect krijgt krijgen we in de media veel minder te zien en dat zorgt voor een vertekend beeld. Onze media vergroten meestal enkel de ideologische tegenstellingen uit, terwijl ze nauwelijks berichten over de resultaten van het politieke werk. Dat levert immers minder spektakel op. Maar het is wel belangrijker!

Een kwalijk gevolg is dat steeds meer mensen afstand nemen van de politiek en minder geneigd zijn om er zelf deel van uit te maken. Nochtans is het essentieel dat politieke organen een afspiegeling zijn van de brede samenleving. Binnenkort zijn het gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het is hét moment om u aan te melden als kandidaat voor de partij van uw keuze en om aan te tonen dat het ook anders kan. De politiek heeft vandaag constructieve mannen en vrouwen met gezond verstand uit alle beroepsgroepen nodig, die bereid zijn om naar elkaar te luisteren en samen het dorp en de provincie van morgen te besturen, niet om zes jaar ruzie te maken.

 

Social Media: