Op naar een inclusieve economie

28-05-2018

Er zijn in onze provincie heel wat mensen die niét werken, die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt maar wél op zoek zijn naar een job. Om hen meer kansen te geven heeft de Vlaamse overheid al verschillende tewerkstellings-programma’s uitgewerkt.

Onze provincie is - wat sociale economie betreft – a-typisch in Vlaanderen. Met meer dan 450 kleine en middelgrote ondernemingen telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal sociale-economie-ondernemingen in Vlaanderen. We kennen deze ondernemingen als kringloopwinkels, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, lokale diensteneconomie of coöperaties. In al deze ondernemingen zijn onze provincie maar liefst 6.871 doelgroepmedewerkers actief. Tussen die 450 ondernemingen en het Vlaamse beleidsniveau is een extra schakel absoluut noodzakelijk. Dat is de rol die de provincie Antwerpen op zich neemt. Zij vertaalt het Vlaamse beleid naar ‘sociale economie op maat’ in al haar steden, gemeenten en subregio’s. Het provinciale beleidsniveau vervult een belangrijke scharnierfunctie tussen het Vlaamse beleidskader en dat van alle organisaties die op het terrein bezig zijn met sociale tewerkstelling.

Wij doen dit door 3 instrumenten aan te bieden die uw onderneming een steuntje in de rug kunnen geven om extra kansen te bieden aan mensen met een verdere afstand tot de arbeidsmarkt. Ieder jaar investeert de provincie hier meer dan anderhalf miljoen euro in.

Allereerst zijn er de impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie. We richten ons hierbij naar organisaties die een vernieuwend idee hebben of die een nieuwe samenwerking willen uitproberen. Organisaties en bedrijven uit de sociale economie kunnen daarmee nieuwe initiatieven op de rails zetten, die dan ook kansen krijgen om te groeien voordat ze regulier beleid worden. We willen met dit soort initiatieven doelgroepmedewerkers ervaring en attitudes laten opdoen waarmee ze later kunnen uitpakken als ze solliciteren naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Want net zoals het Vlaamse maatwerkdecreet dat vooropstelt, wil ook de provincie Antwerpen een beleid voeren om de doorstroom van doelgroepmedewerkers – bij voorkeur naar de reguliere arbeidsmarkt - te bevorderen.

Toch wil ik hier een belangrijke kanttekening bij maken; namelijk dat niet iederéén zomaar aan de slag kan op die reguliere arbeidsmarkt, zélfs niet na een intensief begeleidingstraject en veel praktijkervaring. Ook dié mensen moeten op een aangepaste manier opgevangen kunnen worden in het systeem van de sociale tewerkstelling. Ik hoop dat minister Homans ook oog heeft voor deze doelgroep en zich niet alleen focust op ‘de betere niche” in het sociaal tewerkstellingscircuit.

Ons tweede instrument is de Sociale Economie Portefeuille voor Advies en Opleiding van het Kader en Middenkader. Ik trap een open deur in als ik u zeg dat de sector van de sociale economie al een tijdje in woelig water verkeert. Je kan dan twee dingen doen: het anker uitwerpen en hopen dat de storm gaat liggen voor het schip is stukgeslagen. Of je kan het schip en de bemanning zo uitrusten dat ze vol vertrouwen kunnen uitvaren en versterkt uit de storm komen. Wij gaan voor die tweede optie,  door opleidingen voor leidinggevend personeel mogelijk te maken en organisaties de kans te geven om professioneel advies in te winnen om hun toekomst veilig te stellen.

Máár - en daarmee kom ik aan ons derde instrument - sociale-economie-projecten hebben vaak ook investeringskapitaal nodig. Investeringen voor nieuw rollend materieel, kleine maar noodzakelijke investeringen in het atelier, in de opleidingsruimte, nieuwe machines, een nieuwe productieketen,… Door de samenwerking met Trividend – die uniek is voor de provincie Antwerpen – kunnen wij u voortaan ook daarbij helpen. We hebben het dan niet over de grote investeringen van enkele honderdduizenden euro’s, maar kleinere kosten waarvoor u een tussenkomst van 10 tot 50.000 euro kunt krijgen in de vorm van een renteloze lening. Relatief kleine investeringen dus, waarvan we weten dat ze op de werkvloer wel degelijk het verschil kunnen maken en een positieve dynamiek op gang brengen. Soms is een klein duwtje in de rug genoeg om grote dingen te realiseren.

Velen onder u hebben de weg naar deze 3 subsidielijnen al gevonden, maar om ze nog meer te promoten hebben we ze nu gebundeld in een overzichtelijke subsidiewijzer om u nog beter te informeren over de kansen die de provincie biedt aan de sociale economie. 

Het is een nobel streven van de provincie Antwerpen om te werken aan een inclusieve economie, maar dat kunnen wij niet alleen. Elke overheid heeft mensen als u nodig om op het terrein elke dag opnieuw een gezicht te geven aan haar beleid. Ambtenaren en politici kunnen aan vergadertafels wel vanalles bedenken en in gang proberen te zetten, maar wij hebben ánderen nodig om deze ideeën in praktijk om te zetten. Anders blijft het beleid een dode letter. Allemaal delen wij dezelfde ambitie : samen kansen geven op werk voor iedereen. Samen is trouwens een heel belangrijk woord in onze visie op provinciale projecten. Een goed initiatief heeft meerdere partners nodig. Dat zorgt voor een brede gedragenheid, een betere inhoud én een sterke uitwerking. Bovendien verhoogt dat in aanzienlijke mate de kans op een duurzame verderzetting van het initiatief ná de projectperiode, omdat het dan ingebed kan raken in de reguliere werking van de partners. Samenwerking is met andere woorden de beste garantie voor een goed project. De provincie kan op die manier ook het beste haar rol spelen als streekmotor, als initiator die mensen rond bepaalde thema’s bij elkaar brengt en dingen op gang kan brengen die op regionaal niveau het verschil kunnen maken.

 

 

Social Media: