Ondernemers in de zorgsector

04-10-2017

Heeft de zorgsector ook ondernemers nodig ?

Het antwoord op die vraag luidt “jazeker”. Met alle uitdagingen die de komende jaren op ons af komen - en dan denk ik onder andere aan de snel en massaal ouder wordende bevolking – moet iedereen meer dan ooit meedenken en meewerken aan goede oplossingen. Overheden kunnen dit niet alleen aan. Ze zullen daarvoor, meer nog dan vandaag al het geval is, een beroep moeten doen op bekwame middenveldorganisaties en geëngageerde ondernemers.

Belangrijk is dat de overheid daarbij correcte spelregels uitzet en streng toeziet op de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening. Het is immers geen sector waarin men mag investeren voor snel gewin. Het draait altijd om mensen,  vaak zelfs in een zwakke, kwetsbare positie. In dat geval primeert de zorg voor de medemens op het belang van de aandeelhouder. Opbrengsten moeten terugvloeien naar een betere service, betere infrastructuur, innovatie en een continue vorming van het personeel en niet naar hoge dividenden.

De zorgsector heeft baat bij bedrijven en organisaties die niet gaan voor een zuivere winst, maar willen investeren in zorginstellingen, in het bouwen of verbouwen van aangepaste woningen, in het ondersteunen van mantelzorgers, het bedenken en creëren van nieuwe hulpmiddelen en methodieken, het opleiden van bekwame medewerkers, … vanuit een sociaal ondernemerschap. Omdat ze een maatschappelijke meerwaarde willen bieden. Omdat investeren in de zorg voor hen investeren in de samenleving is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat. Van dat type ondernemers kunnen er niet genoeg zijn, niet alleen in de zorg trouwens.

Social Media: