OKRA-memorandum over fietsveiligheid

01-10-2018

Ik heb veel respect en bewondering voor de wijze waarop dit memorandum is tot stand gekomen, en voor de inhoud ervan. Dit is een zeer grondig werk, dat bovendien maatschappelijk heel erg relevant is. Ik ken zelf jammer genoeg ook de impact van een zwaar verkeersongeval op een gezin en op de familie. Bij een zwaar verkeersongeval vorig jaar in Kasterlee, dat aanleiding was voor dit memorandum, was ook een familielid van mij betrokken. Zulke drama’s roepen inderdaad vragen op over de eigen veiligheid, bij iedereen die fietst of dierbaren met de fiets het verkeer ziet intrekken.

Als onderdeel van een groter mobiliteitsbeleid zijn de fiets én veilig fietsen voor de provincie Antwerpen zeer belangrijk, en dat belang neemt nog steeds toe. We zetten daar op verschillende manieren op in :

* Financiële ondersteuning aan gemeentebesturen om veilige fietspaden aan te leggen. Het budget daarvoior is deze legislatuur overigens flink verhoogd!

* Aanleg van fietsostrades (de aanleg gebeurt door de provincie met middelen van Vlaanderen en Europa, het onderhoud door de gemeenten). Recent zijn we gestart met de aanleg van fietsostrade Herentals – Balen en de schakelroute Herentals – Turnhout over Tielen staat ook al geprogrammeerd. Er gaat veel aandacht naar verkeersveiligheid bij deze fietsostrades : ze conflictvrij maken, ze breed genoeg aanleggen, fietstunnels onder het spoor in Geel en Herentals, enz. 

* De provincie legt recreatieve en toeristische fietsroutes aan, die ook door andere fietsers druk gebruikt worden. Dank trouwens aan de vele vrijwilligers die deze mee onderhouden! We stimuleren de aanleg en het gebruik van trage wegen en waar we dat kunnen bieden we onze eigen domeinen en infrastructuur aan om veilig fiets- en wandelverkeer te laten passeren. Een goed voorbeeld is het fietspad door het Philipsbos van Kempens Landschap in Grobbendonk, waar veel schoolgaande jeugd gebruik van maakt. 

* We doen aan verkeerseducatie bij verschillende doelgroepen, o.a. met de 10/10-scholen. 

* Dankzij de provincie heeft ieder station in de Kempen nu een fietspunt (waar de NMBS die wou eigenlijk afschaffen!) met een uitgebreide dienstverlening. Je kan daar o.a. een kapotte fiets laten herstellen zodat je veilig thuis of bij de fietsenmaker geraakt. 

* In veel gemeenten zijn met subsidies van de provincie fietsbiebs opgericht, waar je aan een prikje een veilige kinderfiets kunt huren. Enzovoort.

Dat wat de fietsers betreft, maar ook in de andere punten die in het memorandum worden opgesomd, kan ik mij helemaal vinden. Bijvoorbeeld in de aandacht die OKRA terecht vraagt voor het feit dat iedereen mobiel moet kunnen zijn en zich moet kunnen verplaatsen. De Lijn voerde m.i. een zeer inhumaan beleid door de belbussen af te schaffen op het platteland. De provincie stimuleert daarom met subsidies gemeenten om samen te werken en zelf aangepast vervoer te voorzien, zoals de succesvolle Molmobiel in de regio Mol-Balen. 

Vervoersarmoede is een belangrijk aandachtspunt binnen ons plattelandsbeleid. Rond dat thema kunnen projecten ingediend worden, ook door OKRA. Ook in het nieuwe dorpenbeleid van de provincie, waar we samen met de inwoners van het dorp en het verenigingsleven kijken hoe we de levenskwaliteit in kleine dorpen en gehuchten kunnen verbeteren, kunnen initiatieven rond mobiliteit, verkeersveiligheid, enz. uitgewerkt kunnen worden.

Daarom neem ik het OKRA-memorandum zeer ter harte. Ik zal het zeker  aanbevelen aan mijn collega’s in de deputatie - over de partijgrenzen heen –  en aan onze gouverneur. Ook de andere collega’s politici die ik tegenkom op alle niveaus zal ik zeker aanspreken over deze tekst en hen op het hart drukken om er mee aan het werk te gaan in hun gemeente, in de provincieraad of in het parlement. OKRA heeft vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dan ook het juiste moment gekozen om dit onder de aandacht te brengen.

 

Social Media: