Merksplas Kolonie krijgt een hotel

21-02-2017

Vanwege de grote historische en architecturale waarde zijn de gebouwen van de Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie erkend als beschermde monumenten. De monumentale vierkantshoeve bestaat uit 14 afzonderlijke gebouwen, verspreid over een terrein van maar liefst 40 hectare.

Door de aankoop in 2005 van zowel de Grote Hoeve als de Kapel met omliggende landbouwgronden heeft de gemeente Merksplas een belangrijk engagement genomen in de veiligstelling en bewaring van Merksplas-Kolonie. Sinds de betrokkenheid van Kempens Landschap in 2010 kwam het hele project voor de herbestemming in een stroomversnelling, wat resulteerde in een 10-jarig masterplan voor deze site. De revalorisatie (restauratie, herbestemming en landschapsherstel) is geraamd op € 42.768.114- waarvoor in 2012 een meerjarenfinanciering door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd bekomen voor de subsidieerbare kosten, geraamd op€   19.951.898-. De niet-subsidieerbare kosten worden opgevangen dankzij een meerjarenfinanciering ter waarde van € 11.390.945- vanuit de provincie Antwerpen. De resterende kosten worden gedragen door private investeerders en Europese middelen.  

Als  covoorzitter van Kempens Landschap beschouw ik de realisatie van een hotel, brasserie en bezoekerscentrum  als alweer een flinke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van de Koloniën. Hierdoor kan de Grote Hoeve weer een levendige plek worden waar verschillende partners samenwerken. Geheel in de geest van de Koloniën zal daarbij ook aandacht gaan naar de zwakkeren in onze samenleving. Zo werken we momenteel aan een plan om op het terrein samen te werken met bedrijven en organisaties uit de sociale economie.

Een duurzame herbestemming

Sinds 2012 staat de tijd niet stil in Merksplas-Kolonie. Het doel is om van het domein Merksplas-Kolonie een toeristische trekpleister te maken, ideaal voor fiets- en wandeltoerisme, waarbij gestreefd wordt naar een combinatie van zowel cultuurtoerisme als recreatieve vrijetijdsbesteding. De klemtoon wordt gelegd op sociaal toerisme met aandacht voor verschillende doelgroepen. Corsendonk Hotels zal in Merksplas inzetten op horeca, fiets- en wandeltoerisme en culinaire en culturele arrangementen en instaan voor de exploitatie van het bezoekerscentrum.

Opening in juni 2017

Dat bezoekerscentrum, opgericht met de steun van Toerisme Vlaanderen in het voormalige woonstalhuis van de Grote Hoeve, opent begin juni samen met de horecazaak. Bezoekers krijgen er meer informatie over de geschiedenis van Wortel- en Merksplas-Kolonie en de culturele en natuurlijke rijkdom van het gebied. In de volgende fase van het restauratieproject wordt het hotel opgenomen. In de paardenstallen, het woonstalhuis noord en de twee koeienstallen zijn een 70-tal kamers voorzien.  

 

Social Media: