Merksplas Kolonie in de steigers

22-05-2016

De Kolonies zijn voor vzw Kempens Landschap altijd een bijzonder dossier geweest. Eind jaren ’90 is begonnen om deze zeer waardevolle maar bedreigde historische landschappen en gebouwen veilig te stellen voor de toekomst. Om er zeker van te zijn dat de eenheid van het gebied bewaard zou blijven, werd er toen bewust voor gekozen om de Kolonies in gemeenschapshanden te houden. En dat is gelukt, dankzij de coördinerende rol van Kempens Landschap.

Maar dat was lang niet de enige uitdaging. De ontwikkeling en restauratie van deze site was – en is nog altijd - minstens een even grote en complexe uitdaging. De eerste stap hiervoor was in 2010 de opmaak van een Masterplan voor Merksplas Kolonie met een duidelijke toekomstvisie en de onderverdeling van het grote project in 10 ‘kleinere’ deelfasen.

De Vlaamse overheid keurde in 2012 een meerjarenfinanciering goed van 19 miljoen euro, gespreid over de verschillende restauratiefasen. En ook de provincie Antwerpen levert een significante bijdrage van 12 miljoen euro.

Inmiddels is de restauratie al een tijdje aan de gang en zijn er al 2 van de 10 fasen volledig afgerond. Zo hebben alle gebouwen op de Grote Hoeve een nieuw dak gekregen. De derde en vierde fase zijn volop bezig en de vijfde is ook al opgestart. En er wordt flink doorgewerkt.

Ik nodig u uit om over  een jaartje met eigen ogen getuige te zijn van de metamorfose. Na een wandeling door de dreven, zult u in de volledig gerenoveerde hoeve terecht kunnen voor een hapje en een drankje in een nieuwe horecazaak, er komt een interactief bezoekerscentrum over de Kolonies en waar vroeger paarden stonden, zult u een fiets kunnen huren. Wie dat wil, zal zelfs kunnen overnachten in de voormalige boerderij.

Er wordt hard gewerkt op deze werf om de site te kunnen openstellen in maart 2017. In september moet de buitenaanleg afgewerkt zijn. Een nieuwe dreef zal de historische verbinding tussen de Landloperskapel en de site van de Grote Hoeve in ere herstellen. Vlakbij komt een landschappelijk ingebedde bezoekersparking en ook het binnenplein wordt heraangelegd.

Het boerderijcomplex met maar liefst 16 verschillende gebouwen werd in de 19de eeuw gebouwd om grootschalige landbouw mogelijk te maken. Het was dus een drukke plaats vol leven en bedrijvigheid.  Stap voor stap krijgen de gebouwen na de restauratie een nieuwe functie zodat deze plek straks opnieuw kan bruisen. In plaats van varkens, koeien of aardappelen zullen vooral wandelaars, fietsers en jongeren de Grote Hoeve bevolken.

Met wat geluk staat deze site in 2018 op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed. Dat zal dan dubbel en dik verdiend zijn.

 

Social Media: