Meer dagopvang voor ouderen

27-09-2017

Zo'n dagopvang biedt overdag opvang en verzorging aan ouderen vanaf 65 jaar. Het centrum neemt tijdelijk de opvang en zorg over van mantelzorgers of thuisverplegers, en dit voor enkele uren, een dag of meerdere dagen per week. De opvang is niet geschikt voor wie zware medische verzorging en begeleiding nodig heeft. De meeste mutualiteiten geven hiervoor een tussenkomst aan de cliënt. 

Tot 2014 was nog niet in elke zorgregio in onze provincie voldoende dagopvang voor ouderen voorhanden. De provincie wou daarom met een impulssubsidies het aanbod en de geografische spreiding verbeteren met een dubbel doel : de zorgverlening verbeteren voor thuiswonende, zorgbehoevende ouderen (die hierdoor ook langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen) én mantelzorgers (vaak vrienden, familieleden, buren, …) van zorgbehoevende personen ontlasten en ondersteunen.

Voor deze subsidie kwamen erkende woonzorgcentra die een dagverzorgingscentrum (DVC) willen uitbouwen én erkende thuiszorgdiensten die een collectieve autonome dagopvang van ouderen (CADO) willen opstarten in aanmerking. Na drie jaar kunnen we fraaie resultaten voorleggen.

Er zijn 15 CADO's en 3 DVC's bijgekomen. Elk van de 12 zorgregio's in onze provincie heeft nu minstens 1 dagopvanginitiatief. De grootste groei noteren we in de Kempen, waar er maar liefst 10 nieuwe initiatieven zijn. Maar ook in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen is er een toename. Met een snel vergrijzende bevolking is dat geen overbodige luxe. 

Een gedetailleerd overzicht van alle dagverzorgingscentra vind je op de sociale kaart.

Meer kleinschalige zorg

Het is trouwens een bewuste beleidskeuze geweest om bij deze inhaalbeweging te focussen op de CADO's of collectieve autonome dagopvang van ouderen. Ik ben immers een grote voorstander van zo'n kleinschalige zorg waarbij het huiselijke element centraal staat. De behoefte hieraan zal de komende tijd overigens nog toenemen. 

Oproep aan de Vlaamse minister van Welzijn

Elke provincie hevelt, als gevolg van de 6de staatshervorming, vanaf 2018 haar welzijnsbudget over naar Vlaanderen. Ik hoop dat Vlaams minister Jo Vandeurzen met die middelen ons provinciaal impulsbeleid voortzet en een deel van die middelen blijft inzetten om de opstart van nieuwe dagverzorgingsscentra voor ouderen te stimuleren.

Die initiatieven kunnen trouwens nog beter tot hun recht komen als ook het vervoersprobleem voor zorggebruikers van dagopvang - vooral op het platteland - wordt aangepakt. Hierrond voert de provincie Antwerpen nu ook al een impulsbeleid. Lees meer over de Molmobiel voor de gemeenten Mol, Balen, Dessel en Retie of de buurtbus in Zoersel, Malle en Zandhoven

Social Media: