Lilse molen in veilige handen

03-05-2016

 

Gebouwd in 1863 was de stenen molen in bedrijf tot in de jaren 1930. Nadien kocht architect Bergé de molen aan. Na een zware storm werden de wieken weggehaald en de overblijvende molenromp werd een woonhuis. Rond de molen ligt een tuin van zo’n 1 ha groot. Dit industriële erfgoed is niet wettelijk beschermd maar werd wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Bewoonster Maria Geentjes vindt het belangrijk dat de molen en het omringende domein één geheel blijven. Met de schenking engageert Kempens Landschap zich dan ook om het bijzondere karakter van de molen en zijn omgeving te respecteren. Zo zullen er geen bijkomende gebouwen op het domein worden gebouwd en gaat de voorkeur uit naar een toekomstig gebruik met aandacht voor het landschap rondom de molen.  

Kempens Landschap is sinds 1997 actief in landschapszorg en niet aan haar proefstuk toe wat molens betreft. In 2006 kocht Kempens Landschap de nabijgelegen windmolen ‘In Stormen Sterk’. De gemeente nam de molen daarna in erfpacht en nu kan je sinds 2014 elke eerste zondag van de maand de gerestaureerde windmolen bezoeken. Ook de houten Beddermolen in Westerlo wordt binnenkort gerestaureerd en opengesteld.

Social Media: