Knok jij mee voor de Kempen ?

26-09-2018

Knok jij mee voor de Kempen ?

Op 14 oktober kiezen we een nieuw gemeentebestuur. Mannen en vrouwen die de komende 6 jaar mee zullen bepalen welke richting onze stad of gemeente uitgaat, welke thema’s belangrijk zijn, welke investeringen wel en niet gebeuren. Terecht gaat er veel aandacht naar deze verkiezingen. Minder mensen liggen wakker van de nieuwe provincieraad, die op dezelfde dag verkozen wordt.

Nochtans is die keuze evenzeer bepalend voor onze toekomst, voor die van de hele regio zelfs. De provincie Antwerpen is in Vlaanderen een buitenbeentje omwille van de zeer dominante hoofdstad. Antwerpen is ook een belangrijke stad, zowel op economisch als politiek vlak, zelfs voor onze mobiliteit. Dat betekent echter niet dat wie op het platteland woont een tweederangsburger is.

Daarom pleit CD&V voor een sterk provinciebestuur dat regionale accenten legt en inspeelt op de specifieke noden van ál haar streken: Noorderkempen, Zuiderkempen, Midden-Kempen, Klein-Brabant, de groentestreek, de Antwerpse rand, … Overal liggen andere kansen en uitdagingen. Maatwerk leveren is dus ook hier een absolute noodzaak!

Ik wil in de provincieraad de volgende 6 jaar opnieuw knokken voor mijn streek en ervoor zorgen dat onze regio zich verder kan ontwikkelen via allerlei Europese projecten, dat onze dorpskernen leven, dat er voor iedereen voldoende open ruimte is, dat mensen op hun oude dag zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen, …

Dat is niet evident. De provincieraad telt straks 9 vertegenwoordigers uit de Kempen tegenover 20 uit het arrondissement Antwerpen. Het wordt knokken voor de belangen van onze regio. Het is dus belangrijk dat u ook een duidelijke keuze voor de Kempen maakt en voor de juiste mensen kiest.

 

Social Media: