Kindermenu's met streken

02-08-2016

Alle mensen die aan dit project hebben samengewerkt – in welke hoedanigheid dan ook - wil ik van harte feliciteren en wel om drie redenen. Allereerst proficiat voor de uitstekende mis-en-place (het hele voorbereidende werk) en de vele uren die jullie – soms letterlijk - op het veld en in de keuken hebben doorgebracht bij de uitvoerig van het project. Bravo voor de feestdis waar jullie vandaag mee uitpakken als apotheose van het project : deze geslaagde prijsuitreiking en de voorstelling van een brochure om jullie voorbeeld verder uit te rollen. Daarmee laten jullie immers een receptenboek achter voor andere ondernemers én voor een heleboel andere gemeenten in onze provincie, in Vlaanderen en wie weet zelfs in andere landen.

 We hebben dit project de maximumtoelage van 10.000 euro gegeven uit “de subsidiekorf platteland” van de provincie Antwerpen. Eén van de voorwaarden die daaraan verbonden zijn is dat het project aansluit bij de doelstellingen die de provincie heeft gesteld voor haar plattelandsbeleid. Ons voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat ons buitengebied een plaats blijft het is waar het goed is om te wonen, om te recreëren én om te ondernemen. We willen tegelijk  ook de plaats van de landbouw op het platteland onderstrepen. Er was een tijd – niet eens zo lang geleden  - dat iedereen wel iemand kende in zijn naaste omgeving die actief was in de land- of tuinbouw. Maar hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze vandaag nog een boer in de familie hebben ? De afstand tussen wat er op ons bord ligt en hoe het precies geproduceerd wordt, is veel groter geworden. Onbekend maakt onbemind. Met goede projecten – zoals dit hier – willen we het maatschappelijk draagvlak voor de land- en tuinbouw weer verhogen. Met dit initiatief dragen jullie zeker bij tot dit verhaal.

 Het gebruik van lokale producten – niet alleen in kindermenu’s maar op allerlei manieren - heeft ook een economische meerwaarde voor zowel horeca-uitbaters als land- en tuinbouwers; daar hoef ik u niet meer van te overtuigen. Maar ook inwoners en bezoekers varen er wel bij : de mensen krijgen letterlijk de smaak van de streek te pakken.  

Een goed project slaat bruggen tussen verschillende sectoren - kruispunten noemen wij dat – in dit geval tussen de agrarische en de culinaire wereld. Ze hebben daar in Kasterlee al een flinke traditie in, maar ze slagen er hier altijd in om toch weer een stapje verder te zetten. Jullie delen jullie kennis ook met andere gemeenten, met andere organisaties en andere ondernemers. Zoals gezegd, dragen wij als provincie graag een steentje bij aan dit soort projecten omdat ze blijvende veranderingen in gang zetten in de manier van denken, in de manier van ondernemen, in de manier van beleven.

Meer informatie over subsidies voor plattelandsprojecten vindt u op de website van de provincie Antwerpen.

Meer informatie over het winnende restaurant vindt u op de website van de gemeente Kasterlee.


 

Social Media: