KINA's zorgboerderij

13-09-2018

Ik krijg als gedeputeerde vaak de vraag : “Leg mij eens uit wat dat eigenlijk is, plattelandsbeleid”. Ik kan daar dan allerlei theoretische beschouwingen op los laten, maar ik kan ook een praktijkvoorbeeld geven. En dat tweede is meestal veel efficiënter.  Wel, dankzij KINA heb ik er nu een heel goed voorbeeld bij gekregen. 

Het belangrijkste aspect van een goed plattelandsbeleid, zoals wij dat bij de provincie Antwerpen zien, is namelijk dat het cross-sectoraal is. Verschillende beleidsdomeinen komen daarin samen. Het gaat niet exclusief over landbouw of natuur of water, maar daar komt altijd ook nog een ander aspect bij kijken – soms zelfs meer dan één – waardoor een project een heel andere dimensie krijgt en naar een hoger niveau wordt getild. Het wint als het ware aan maatschappelijk belang. Hier zitten wij op een kruispunt van minstens 3 domeinen : landbouw, zorg en erfgoed. Dat maakt dit project voor de provincie Antwerpen heel waardevol. Dat is waarom we de renovatie van deze oude hoeve tot een moderne zorgboerderij - samen met Vlaanderen - financieel ondersteunen met een subsidie van 115.000 euro uit het Platteland Plus-fonds.

Om verschillende redenen is dit project een perfecte illustratie van ons provinciaal beleid. Ik zal er kort een paar toelichten, zonder volledig te zijn of veel uit te wijden. Zo is het bijvoorbeeld een duidelijke visie van het provinciaal plattelandsbeleid om niet in stenen te investeren maar in mensen. Een gebouw is in het beste geval een hefboom. Wat er in en om en vanuit zo’n gebouw gebeurt, is veel belangrijker. Het effect dat het heeft op de samenleving, dát is wat telt. Als ik zie welke kansen hiér geboden worden aan mensen uit een zeer kwetsbare doelgroep, dan is aan die voorwaarde zeker voldaan.

Het concept van een zorgboerderij kennen we vooral uit de gehandicaptenzorg. Dat KINA zich in Boechout gaat richten tot thuisloze of dakloze volwassenen is redelijk uniek en vernieuwend. Dat is goed, want innovatie is bij het beoordelen van onze projecten een belangrijk criterium. KINA scoort trouwens niet alleen goed wat de nieuwe doelgroep betreft, haar unieke eigendomsstructuur opent óók nieuwe perspectieven. 29 OCMW’s zijn samen eigenaar van deze boerderij. Dat is voor ons heel belangrijk, want dat garandeert een lang leven voor dit initiatief. Onze subsidies zijn immers niet structureel. De provincie geeft impulssubsidies. Die zijn bedoeld om nieuwe projecten op te starten, die groeikansen te geven en ze dan tenslotte structureel in te bedden.

Een bijkomend voordeel is dat die OCMW’s op de eerste rij zitten om de grootste nood te detecteren en de juiste mensen naar deze plaats toe te leiden, waar zij in alle rust weer tot zichzelf kunnen komen en –onder begeleiding- hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Deze rustige woon-, werk- en leefomgeving zal daar zeker toe bijdragen. Het feit dat de bewoners hier zelf de handen uit de mouwen kunnen steken en dat ze een vorm van zelfredzaamheid ervaren, kan zorgen voor een nieuw gevoel van eigenwaarde dat zo belangrijk is in een re-integratieproces. 

Ik haalde het landbouwaspect al even aan. Ook een aantal dingen waar de provincie op inzet in haar landbouwbeleid, herken ik in dit project. De korte-keten bijvoorbeeld : de oogst wordt voor de eigen maaltijden gebruikt en wat overblijft wordt rechtstreeks aan de klanten verkocht. Nauwer kan het contact tussen producent en consument niet zijn. Bovendien krijgt dit zo ook nog iets van een sociale-economie-project. En dan zie ik wéér een match met het provinciale beleid. Ons hoofddoel – als we het over sociale economie hebben – is doorstroming : kwetsbare mensen in een veilige omgeving de kans geven om vaardigheden en attitudes op te doen, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en meer kans krijgen op een normale baan in het reguliere arbeidscircuit. Diezelfde ambitie vinden we hier terug.

En dan nog ééntje. We weten niet hoe oud deze hoeve is, maar wellicht dateert ze uit de 18de eeuw. Dit is bouwkundig erfgoed, dat vandaag een waardevolle herbestemming krijgt. Welnu, ook op dit domein is KINA met dit project een voorloper. Er komen immers steeds meer agrarische gebouwen leeg te staan, omdat er minder boeren zijn. Moeten we al die oude boerderijen dan maar afbreken? Ik denk het niet. Ze zijn getuigen van ons verleden. Waarom zouden we niet op zoek gaan naar een zinvolle nieuwe invulling, waar iedereen wat aan heeft ? Eén die misschien indirect bijdraagt aan een breder draagvlak voor de moderne land- en tuinbouw, een sector die vandaag op veel onbegrip kan rekenen en vaak onder druk staat. Op deze manier kan men misschien weer aansluiting vinden en de kloof weer wat dichten.

Ik kan zo nog wel even doorgaan. Over het belang van dit project voor de streekontwikkeling, over het gemeenschapsvormende effect ervan, enzovoort. Maar ik heb beloofd om niet exhaustief te zijn.

Onze steun aan dit project toont aan dat de provincie Antwerpen geen wereldvreemde instantie is ergens in een ivoren toren, maar een dynamisch bestuursniveau dat probeert om een sterk beleid te voelen met regionale accenten, dat dicht bij de mensen staat. Dat doen we door kansen te geven aan initiatieven als dit, die tegemoet komen aan reële behoeften in de samenleving.

 

Social Media: