Kiezen we het beste voor onze kinderen?

05-09-2018

Kiezen we het beste voor onze kinderen?

Een nieuw schooljaar is gestart. Onze kinderen of kleinkinderen zitten weer in de schoolbanken. Voor de iets ouderen vangt binnenkort een nieuw academiejaar aan. Een goede studierichting kiezen is niet eenvoudig. Als ouder wil je dat je kind zijn of haar persoonlijkheid zo goed mogelijk kan ontplooien. In het achterhoofd speelt ook een andere vraag: biedt die opleiding wel voldoende perspectief op een goede baan later? Als het over studiekeuze gaat, denken we op lange termijn.

Straks staan we voor nog een belangrijke keuze. Op 14 oktober duiden we met een nieuw gemeente- en provinciebestuur aan. Deze verkiezingen gaan over onderwerpen die dicht bij de mensen staan: parkeerplaatsen in het dorp, een veilige schoolomgeving, meer of minder windmolens, of er voldoende speelgelegenheid is, of ouderen aan hun trekken komen, …

Ook hier moeten we goed nadenken over wat het beste is voor wie na ons komt. Hoe garanderen we een leefbare stad of gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Niet alleen vandaag en morgen, maar tot vér daarna. Denk aan een betaalbare kinderopvang, een goede gezondheidszorg in ieders buurt, een sociaal vangnet in noodgevallen, … Zorgen voor elkaar, voor iedereen met wie we samenleven, zou ingebakken moeten zijn in een goed bestuur. Maar een aantal verworvenheden waar vroeger voor gestreden is, staan vandaag op de helling. Het effect van de keuze die we over een paar weken zullen maken, reikt deze keer verder dan we denken.

 

 

Social Media: