Hof ter Laken ingewandeld

07-10-2018

Dit is een bijzondere dag, waar we ang naar uitgekeken hebben. Met de openstelling van het parkdomein van Hof Ter Laken wordt deze erfgoedparel een domein waar iedereen kan genieten van het zicht op het indrukwekkende kasteel, de charmante remise, de dubbele lindendreef, de moestuin, de bossen vol oude eiken en beuken, het boskapelletje, en last but not least die mooie meanderende Nete.

Dit domein kent zijn oorsprong in de Middeleeuwen, in de 14de eeuw om precies te zijn. Toen werd op deze plek een waterburcht gebouwd. De bewoners hebben in alle eeuwen die volgden, een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Booischot en de ruime omgeving. De laatste 300 jaar was Hof ter Laken in eigendom van de adellijke families de la Faille en de Gruben. Zij zorgden voor de uitbouw van het kasteel en bepaalden het huidige uitzicht van het park en de gebouwen. Ze hebben knap werk geleverd. 15 jaar geleden echter ging de baron op zoek naar een koper  voor dit kasteeldomein van 30 ha. Toen de gemeente dat hoorde, contacteerde ze meteen Kempens Landschap om samen dit dossier te bekijken.

Het was typisch een vraag op maat van onze organisatie. Kempens Landschap is 21 jaar geleden immers opgericht om zulke bijzondere landschappen in onze provincie veilig te stellen. We doen dat door die domeinen en gebouwen aan te kopen of in erfpacht te nemen. Na jaren van onderzoek, technische voorbereidingen en vele gesprekken kwam enkele maanden geleden ook voor Hof ter Laken het goede nieuws en op 19 juli 2018 konden we de officiële akte tekenen. 

Maar Kempens Landschap houdt het niet bij kopen alleen. Nadien, en dat is heel belangrijk voor onze organisatie, beheren we de domeinen, zoeken we nieuwe functies voor de gebouwen en stellen we ze open voor het grote publiek. Gelukkig moeten we hier niet meer van nul beginnen. Er is de voorbije jaren al heel wat voorbereidend werk geleverd, waardoor de dingen nu vooruit kunnen gaan. De gemeente is volop bezig met het afronden van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het park. En Kempens Landschap heeft al de nodige stappen gezet om binnen enkele maanden het beheersplan voor het park klaar te hebben. Daarin staan alle maatregelen die nodig zijn om het park weer in zijn volle glorie te herstellen.

Het zou jammer zijn om te wachten tot al die werken zijn uitgevoerd om het park open te stellen, want het park is nu al een prachtig wandeldomein. Bovendien hebben we door de poort naar de Nete open te zetten, al een grote meerwaarde kunnen realiseren. De voorbije maanden zijn onze groenbeheerders al flink in de weer geweest om het park klaar te maken voor deze feestelijke openstelling. Er was wel wat werk aan, want de afgelopen jaren was het domein niet meer intensief onderhouden. Onze groenploeg maakte de paden weer vrij, ze haalde in de boomgaard en rond de remise de woekerende struiken en andere vegetatie weg, ze zorgde ervoor dat de grachten en de waterpartijen weer zichtbaar werden, enzovoort.

Een andere firma heeft de omheiningen en hokken die niet meer gebruikt werden, afgebroken zodat de graslanden langs de Nete weer mooi gemaaid konden worden. Een boomexpert tot slot controleerde alle bomen op hun veiligheid en heeft alle gevaarlijke exemplaren onder handen genomen. De garantie op een veilig park was voor ons dan ook een absolute voorwaarde om het domein open te stellen.

Op de gloednieuwe infoborden in Hof ter Laken kunt u zien op welke paden er gefietst en gewandeld kan worden, de poorten naar de Nete staan open, er staan 10 banken klaar om te verpozen of even uit te rusten van een wandeling door de dreven. Geniet ervan !

 

 

Social Media: