Hof ter Laken bij Kempens Landschap

19-07-2018

Na jaren van voorbereiding is het zover: Kempens Landschap en de gemeente Heist-op-den-Berg kopen het 30 ha grote domein van Hof Ter Laken met kasteel en remise over van de familie de Gruben. Het parkdomein zal zo snel als mogelijk opengesteld worden voor het publiek, maar eerst staan er nog enkele inrichtingswerken gepland.  

Bekijk de RTV-reportage van 19 juli 2018: 

Hof Ter Laken kent zijn ontstaan in de Middeleeuwen, in de 12de eeuw om precies te zijn, toen er langs de Nete een waterburcht werd opgericht. In de vele eeuwen die volgden, speelden het domein en zijn adellijke bewoners een belangrijke rol in de ontwikkeling van Booischot en omgeving. De afgelopen 300 jaar was het domein in eigendom van de familie de Gruben. Zij zorgden voor de herbouw en vergroting van het kasteel en bepaalden het huidige uitzicht van het park en de gebouwen.

Zo’n 15 jaar geleden gaf de baron aan dat hij het domein wilde verkopen. De gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Landschap gingen toen met hem in gesprek. De verkoopprijs maakte het evenwel niet evident. In 2010 leek er een doorbraak te zijn toen een private partner het domein wilde kopen en in erfpacht wilde geven aan Kempens Landschap en de gemeente. Dat plan sprong evenwel af, maar we bleven samen zoeken naar mogelijkheden om het domein te verwerven. 

Verwerving in partnerschap

Kempens Landschap en de gemeente nemen het domein respectievelijk in erfpacht en eigendom. Op die manier verdelen we de kosten van de aankoop en optimaliseren we latere subsidies. Kempens Landschap draagt 70% en de gemeente neemt de overige 30% op zich. Dankzij het partnerschap met Kempens Landschap wordt deze aankoop dus verantwoord. Bovendien stemde de familie de Gruben in met onze vraag om de betaling over enkele jaren te spreiden, waardoor we het project financieel beter kunnen dragen. Maar het blijft natuurlijk niet bij kopen alleen. Er liggen nog heel wat werken en keuzes te wachten. Alle beslissingen over het park en de gebouwen zullen Kempens Landschap en de gemeente samen maken. 

Wandelpark met fietsverbinding

De nieuwe beheerders willen het park zo snel mogelijk openstellen, maar om dat op een verantwoorde manier te doen zijn eerst nog enkele werken nodig. GVoor het park open gaat willen we eerst alle bomen nakijken op het vlak van veiligheid, de paden in orde maken en enkele zitbanken plaatsen. Dat de openstelling van het park nadien een groot succes zal worden, is nu echter al zeker. Uit een bevraging in het “Veerkrachtige dorpen”-project blijkt dat er enorm veel vraag is vanuit de inwoners van Booischot om er te kunnen wandelen, een picknick te houden, en te genieten van de pracht en rust van het domein. Op iets langere termijn willen de partners het volledige park opwaarderen en in ere herstellen. Er zijn ambities om onder andere een fietsverbinding te realiseren tussen Booischot-centrum en de Netedijk, een speelbos aan te leggen, de ringgracht op te waarderen en de moestuin te herstellen.

Restauratie en herbestemming van de gebouwen

In de overeenkomst die Kempens Landschap en de gemeente met de familie de Gruben hebben afgesloten, is afgesproken dat de baron en zijn vrouw er nog enkele jaren mogen blijven wonen. Deze periode zullen we gebruiken om de restauratie en herbestemming van de gebouwen voor te bereiden. Samen met de gemeente zullen we een architectenbureau aanstellen dat het nodige onderzoek uitvoert en de plannen voor de gebouwen uittekent. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar partners die de gebouwen een nieuwe functie willen geven. Wat die invulling zal zijn, ligt nog open: een horecazaak, logies, een plek voor kleinschalige ambachtelijke activiteiten, een winkel, woningen of een combinatie ervan. Om geïnteresseerde kandidaten te vinden zullen we samen met de gemeente ten gepaste tijde een partneroproep uitschrijven. Er is in elk geval ruimte en potentieel genoeg om er een mooie herbestemming aan te geven. 

Het kasteeldomein van Hof Ter Laken wordt een prachtige groene aantrekkingspool in Heist-op-den-Berg. Het aankopen en openstellen van het kasteeldomein maakt een heel belangrijk stuk van de geschiedenis van de  gemeente eindelijk tastbaar.

 

Social Media: