Het GielsBos viert dubbel feest

31-05-2018

(toespraak op het dubbel feest van Het GielsBos)

 

Beste vrienden van Het GielsBos,

Ik mag u als een héél trotse voorzitter van harte welkom heten op dit dubbel feest. 

In 1976 gaf wijlen gouverneur Andries Kinsbergen hier op het terrein in Gierle de eerste spadesteek voor wat deze gerenommeerde instelling zou worden. Twee jaar later - in 1978 - waren de eerste gebouwen klaar : de paviljoenen Langoor, Egel en Schildpad - samen met een behandelgebouw en een dienstengebouw - en namen de eerste 150 bewoners hun intrek. Eind dat jaar had Het GielsBos 88 personeelsleden. We zijn nu 40 jaar later. Er zijn in al die tijd veel gebouwen, veel medewerkers, veel bewoners en veel activiteiten bijgekomen. Het aantal cliënten – residentieel en niet-residentieel – zit vandaag ver boven de 400. En ik durf niet te berekenen hoeveel personen met een verstandelijke beperking Het GielsBos bereikt als we ál onze activiteiten zouden optellen.

Wat ik hier vanmiddag graag wil onderstrepen is dat er in die 40 jaar een hechte historische band is gegroeid tussen de provincie Antwerpen en Het GielsBos. Eigenlijk gaat die zelfs nog verder terug, want het ontstaan op papier dateert uit 1971, in de schoot van de Stichting Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen. Uit een studie van de ziekenfondsen bleek toen dat  er in onze provincie dringend nood was aan meer opvangcapaciteit voor personen met een ernstige mentale handicap, en dan vooral voor volwassenen. En zoals dat toén ging, gaat het vandaag nog altijd in veel gevallen: bij een bovenlokaal probleem komt de provincie in actie en gaat ze met lokale partners op zoek naar een duurzame oplossing. De rol die de gemeente Gierle toen speelde, door 45 hectare van haar patrimonium te schenken, was voor Het GielsBos cruciaal, en daar zijn wij nog altijd bijzonder dankbaar voor.

Al die tijd is de provincie Antwerpen blijven besturen in Het GielsBos. Als een goede huisvader hebben we steeds onze verantwoordelijkheid opgenomen en zijn we nooit gestopt met het geven van groeikansen, ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook vandaag stoppen we daar niet mee, zelfs al is de provincie – als gevolg van een interne Vlaamse staatshervorming – niet meer bevoegd voor een persoonsgebonden materie als Welzijn en Gezondheid. In deze legislatuur alleen al - van 2013 tot 2018 – investeerde de provincie Antwerpen maar liefst 17 miljoen euro in Het GielsBos. Meer dan 11 miljoen daarvan was bestemd voor het grote Masterplan Wonen, waarvan we vandaag de 3de fase afronden met de officiële opening van het woonerf Grasland. Dat bestaat uit 5 energiezuinige woningen, waar 44 residentiële gasten kunnen verblijven met daarnaast ook nog een aantal plaatsen voor flexibele opvang, voor een tijdelijk of deeltijds verblijf dus.

Het GielsBos is altijd een pionier geweest in het uittesten en toepassen van nieuwe technologieën en methodieken. We kunnen hier gerust spreken van zorginnovatie avant la lettre. Op die reputatie zijn we bijzonder trots. En ik denk dat het de absolutie ambitie moet zijn van een instituut als dit om dat te blijven doen. Ik kijk daarvoor naar de directie en de bestuurders en vertel er in één adem bij dat wij dit huis daarbij vanuit de provincie Antwerpen zullen blijven ondersteunen waar we dat kunnen. Maar we kijken ook naar Vlaanderen om hetzelfde te doen.

Niet alleen hier op het domein in Gierle is 40 jaar hard gewerkt. Voor de hele regio staat de meerwaarde van Het GielsBos buiten kijf, tot ver buiten de Kempen zelfs. Kijk naar onze woonprojecten in Beerse, in Tielen en in Lille. Kijk naar het succes van de Waterlelie, het belevinsgbad dat we heel bewust ook hebben opengesteld voor iedereen die niet in een regulier zwembad terecht kan. En geloof mij, het zijn er velen die daar gebruik van maken. Dezelfde weg gaan we op met “iedereen zen”, onze nieuwe ruimte voor zintuigstimulatie.

Zoals u in het verleden op de provincie kon rekenen, zal u ook dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. In de Raad van Bestuur zullen wij prominent onze rol blijven spelen, ook financieel. Ook daar waar de samenwerking met Vlaanderen nog niet helemaal waterdicht is, nemen wij onze verantwoordelijkheid op. Maar de provincie zal de komende jaren misschien nog wel het meeste zichtbaar worden in de verdere uitbouw van het domein tot een echt parkgebied, waar het voor iedereen goed toeven is, met sportinfrastructuur die gezien mag worden en waar iedereen aan den lijve zal kunnen ondervinden wat we bedoelen met een inclusieve samenleving. Zo maken we Het GielsBos samen klaar voor de wereld van morgen.  

En het woord samen wil ik onderstrepen : samen met de directie, met de stafleden en alle personeelsleden, met alle vrijwilligers, met alle bewoners en de andere cliënten, met hun ouders, broers en zussen en andere familieleden, met alle sympathisanten, met overheden op alle niveaus en zeker ook met onze naaste buren.

Dit zal niet het laatste feest zijn, ook dat verzeker ik u. Na dit nieuwe woonerf volgen er nog 2 – de werken voor de 4de fase van het grote bouwplan zijn vorige maand al gestart – én ik stel voor dat we over 10 jaar sowieso opnieuw afspreken voor de 50ste verjaardag van Het GielsBos.

 

Social Media: