Happening in de Merode

26-11-2017

Toespraak bij de feestelijke opening van de Merodehappening in Groot-Vorst/Laakdal 

 

Welkom beste Merode-vrienden,  

Het is een herfstige editie, toegegeven, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. We kunnen nu meteen bewijzen dat het Merode-gebied in álle seizoenen de moeite waard is. Mij moet je daar niet meer van overtuigen en ik geloof de meesten onder u ook niet meer. Maar er blijven nog genoeg mensen over die nog niet, of niet genoeg, bekend zijn met deze parel en daar gaan we de komende jaren – samen met jullie allemaal – ongelofelijk hard aan werken.  

Enkele weken geleden, toen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant de regierol van de Vlaamse Landmaatschappij overnamen, werd mij gevraagd welke droom ik had voor de Merode. Ik antwoordde toen dat ik over een paar jaar op de dijk van Oostende hoop te staan en twee toeristen tegen elkaar kan horen zeggen : “Ja, de zee is mooi, maar naar het Merodegebied, daar moet ge toch ook absoluut eens naar toegaan.” Ik weet dat ik niet alleen sta met die droom en ik weet ook zeker dat we die met zijn allen kunnen en zullen waarmaken.

Een andere vaak gestelde vraag is of er nu veel gaat veranderen, met andere mensen aan het roer. Neen. Waarom zou je veranderen wat goed is ? Dat moet je behouden en daar moet je op verder bouwen.  Er zijn in de negen gemeenten van het Merode-gebied de voorbije jaren door alle partners samen – het zijn er teveel om ze allemaal op te noemen en ik wil vooral niemand vergeten – al heel veel mooie dingen verwezenlijkt in één van de grootste plattelandsprojecten die ooit door de VLM werden gerealiseerd : de inrichting van natuur- en bosgebieden, recreatieve fiets-, wandel- en ruiternetwerken, een dynamische ondernemersgroep, een sterk merk en een fraaie huisstijl, enzovoort.

We gaan daar de komende jaren in blijven investeren, het allemaal nóg meer laten schitteren en nog meer tot zijn recht laten komen … én we gaan daar uiteraard nog nieuwe dingen aan toevoegen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar moet iedereen zijn schouders mee onder zetten : de negen gemeentebesturen en de drie provincies , hun ambtenaren en hun organisaties, alle Vlaamse instanties die in het gebied actief zijn, ondernemers, landbouwers, erfgoedorganisaties, het verenigingsleven, natuurliefhebbers, artiesten, … Kortom : iedereen die zich herkent in het verhaal van paters en prinsen. Eigenlijk zijn dat dus alle inwoners van het Merode-gebied.

Ik zeg vaak : “Overheden kunnen wel plannen maken, maar die blijven een dode letter als niemand die oppikt en mee uitvoert”. Iets begint pas te leven als de mensen zich erin herkennen en het als een deel van zichzelf gaan beschouwen. Daarom doet het mij zoveel plezier om hier vandaag veel vertrouwde gezichten te herkennen, maar minstens zoveel nieuwe mensen. Als ik om mij heen kijk, zie ik de perfecte afspiegeling van het partnerschap van de Merode en waar we daarmee naartoe willen.

Het zal de samenwerking zijn, die de mate van ons succes bepaalt. Samenwerking tussen verschillende overheden, tussen verschillende organisaties, met elkaar én met hun burgers. En dat over alle beleidsdomeinen heen. De voorbije jaren is daar in deze regio hard aan gewerkt, mét resultaat, en die positieve energie moeten we vasthouden. Dat doen we door niet alleen op papier, maar ook letterlijk op het terrein samen te wérken, door samen successen te boeken én door die ook samen te vieren, zoals we dat vandaag doen. Het belang van een happening als deze is daarom niet te onderschatten.

Dit is een feest van de vriendschap, een feest van verbondenheid. Het is ook het feest van een unieke identiteit. Deze streek heeft troeven die geen enkele regio in Vlaanderen heeft. En als u die nog niet kent, dan nodig ik u uit om die vandaag op deze happening te ontdekken. Eerst vooral op de meest laagdrempelige manier : via al het lekkers dat deze streek te bieden heeft. De Merode-ondernemers bieden u op de streekmarkt een staalkaart om duimen en vingers bij af likken. Het zijn stuk voor stuk top-ambassadeurs van de Merode en zij kunnen de komende jaren op onze steun blijven rekenen. Maar ook andere ondernemers en organisaties nodigen we uit om ons verhaal mee uit te dragen en het felbegeerde Merode-label te behalen. Begin volgend jaar wordt daarvoor een nieuwe oproep gelanceerd. Hou daarvoor de website van de Merode in de gaten. 

Er zijn nog andere manieren om vandaag op verkenningstocht te gaan. In de stands van de negen Merode-gemeenten kunt u met een leuk spel verschillende bezienswaardigheden in het gebied leren kennen. We hebben al heel wat trekpleisters en er komen er nog bij. Ik denk aan de oude stoomzagerij in Klein-Vorst, die we samen met vzw Kempens Landschap gaan uitbouwen tot een toeristische poort, vanwaaruit bezoekers straks het gebied in een elektrische tuktuk kunnen verkennen. Nog een aanrader is de stand van de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. U zult meteen begrijpen waarom natuur en beleving kernwaarden van de Merode zijn. De stilte, de rust en de open ruimte van de Merode kunt u beleven in het stil-kaffee “B&B art of dreams”. Er zijn vandaag ook lokale muziekgroepen en straatartiesten, en nog zoveel andere leuke dingen. U zult zich met andere woorden geen moment vervelen.

Het is dié dynamiek, dié bedrijvigheid en tegelijk ook dié gemoedelijkheid, dié gezelligheid en menselijke warmte, waar we als Merode-gebied voor willen staan. En zoals ik al zei, dat doen we allemaal samen.

Sta mij toe, beste vrienden, dat ik afsluit met een kort woordje voor en over Laakdal, onze gastgemeente dit jaar. Hartelijk dank voor deze gastvrijheid en voor de voortreffelijke organisatie. Ik vind dat jullie ook een mooie symbolische plek hebben gekozen voor deze happening : tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis. Ook daarmee hebben jullie de geest van de Merode goed gevat : we verbinden immers het beste van gisteren met het beste van morgen. 

Burgemeester Tine Gielis - dat weet ik – is al lang overtuigd van de kracht van een regionale samenwerking als deze. Zij is actief binnen het Dagelijks Bestuur van De Merode en voorzitter van onze projectvereniging en zij draagt ons verhaal overal waar zij komt met veel vuur en enthousiasme uit. Toen het aan de gemeenten was om deze Merode-happening te organiseren in plaats van de VLM, nam zij dan ook meteen het voortouw. Het is de verdienste van de gemeente Laakdal, en in het bijzonder van cultuurbeleidscoördinator Stephanie, dat we vandaag deze mooie doorstart kunnen nemen. 

Dames en heren, ik wens u een zeer fijne happening. Ontdek de Merode, ontdek zeker ook het nieuwe gemeentehuis van Laakdal en vertel aan iedereen die het horen wil dat deze streek vandaag én de komende jaren dé place to be is. Samen kunnen we onze ambities waarmaken !

Hartelijk dank. 

Social Media: