Groene vingers in Olen

28-04-2017

Sinds april 2015 heeft Kempens Landschap 23 hectare open ruimte rond de industriezone van Umicore in Olen in erfpacht. Het gebied bevindt zich tussen de Watertorenstraat en de Spoorweg, vlakbij de dorpskern van Sint-Jozef-Olen, en bestaat vooral uit landbouwpercelen met houtkanten en bomenrijen. Samen met de gemeente Olen wil de landschapsorganisatie de ecologische en recreatieve waarde van het gebied verbeteren. Het was al langer de wens van het gemeentebestuur om dat te doen.

Het bestuur van Umicore sprak niet alleen Kempens Landschap aan om de groene gronden rond het bedrijf te beheren. Ook het Agentschap voor Natuur en bos nam samen met de Bosgroep Kempense Heuvelrug 56 hectare ten noorden van het kanaal en 15,5 hectare tussen de industriezone en de zuidelijke woonwijken in beheer. In dat gebied wordt de natuur hersteld en een bufferzone ontwikkeld. Ook is er ruimte voor wandelaars en fietsers.

LEADER-STEUN

Het project “Groene vingers in Olen: Landbouw en natuur hand in hand” werd begin 2016 goedgekeurd. Dankzij de financiële steun (18.850 euro cofinanciering vanuit LEADER) kunnen inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd om het landschap en de natuur in het gebied op te waarderen.

Persoonlijk hecht ik veel belang aan de brede samenwerking in dit project. Het is een goede zaak dat de gemeente Olen en de lokale landbouwers de handen in elkaar slaan en samen op zoek gaan naar win-winsituaties voor landbouw, natuur en landschap. Het gebied krijgt daardoor een ecologische én een recreatieve meerwaarde. Door samen te werken ontstaat bovendien een breed draagvlak voor de realisaties van het project en het beheer dat daarmee gepaard gaat.

Uitvoering 

De afgelopen maanden zijn de eerste werken uitgevoerd. Op verschillende plaatsen waren de omheiningen in de bomen gegroeid. Daarom werden deze omheiningen verwijderd. Daarnaast werden er enkele aanplantingen gedaan: ten noorden van de spoorweg werden twee bosranden geplant tussen de weilanden en het bos, ten zuiden van de spoorweg werd ook een houtkant aangeplant met zoete kers, meidoorn, hazelaar en spork.

Eén van de landbouwers heeft zelf het initiatief genomen om ook wilgen aan te planten op de grens van een weiland en de Gestelstraat. Tenslotte werden de weilanden die gebruikt worden voor het houden van vee voorzien van een nieuwe omheining. Deze werken werden samen met de landbouwers uitgevoerd.

Nu het startschot is gegeven, blijft Kempens Landschap niet stilzitten. In 2017 staat er immers nog heel wat op til in het gebied. Dit najaar wordt een historische poel hersteld en tijdens de wintermaanden worden bijkomende aanplantingen gedaan. In de winter worden de eerste kapwerken opgstart om de houtkanten terug in beheer te nemen.

De houtkanten worden stapsgewijs hersteld, net zoals de andere houtkanten in de regio.

Daarvoor werkt Kempens Landschap samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Social Media: