Gezocht : goede LEADER-projecten

12-05-2016

De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden. Elke regio heeft zijn eigen thema’s waarrond projecten kunnen worden uitgewerkt: landbouw- en natuureducatie, het vrijwaren en ontwikkelen van open ruimte, streekidentiteit, agrobiodiversiteit en tot slot armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

 

Vorig jaar werden in de provincie Antwerpen 21 projecten goedgekeurd, voor een totaal subsidiebedrag van zo’n 500.000 euro. Ze waren zeer divers : van de introductie van streekproducten in zorgkeukens tot verkeersveiligheid op landelijke wegen ofde heroriëntatie van uittredende land- en tuinbouwsters op de arbeidsmarkt.

 

Dit jaar is het beschikbare budget zelfs meer dan 1 miljoen euro. Goede projecten hebben een paar typische kenmerken: ze dragen de leefbaarheid van het platteland hoog in het vaandel, ze zijn duurzaam en vernieuwend, verschillende partners werken ze samen uit en ze overstijgen het lokale karakter. In de meeste gevallen is ook een agrarische focus een must.


Om alles vlot te laten verlopen, wordt een strikte timing gehanteerd voor het indienen van projectideeën. Uiterlijk op 30 augustus moet een eerste voorstel worden aangeleverd, een summiere versie volstaat. Het is aangeraden om niet tot het laatste moment te wachten. Het is beter om zo snel mogelijk contact op te nemen met de 2 LEADER-coördinatoren bij RURANT – het platform voor plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen – of met de adviseur Platteland van de provincie Antwerpen. Zij kunnen je perfect begeleiden en tips geven om je projectidee nog sterker te maken.


Je vindt een handig overzicht van alle gebieden en thema’s, samen met meer gedetailleerde informatie en voorbeelden van goede projecten, op de website www.leaderprovincieantwerpen.be.

 

Social Media: