Fort van Kessel erkend monument

04-06-2018

Het meer dan 100 jaar oude fort van Kessel, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschoten werd, is definitief beschermd als monument. Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering en bevoegd voor Onroerend Erfgoed, ondertekende begin dit jaar het definitieve beschermingsbesluit. Hierdoor is de toekomst van het fort veilig gesteld en kan de gemeente voortaan een beroep doen op een aantal specifieke premies voor werken aan het monument. 

Het fort van Kessel is een betonnen pantserfort dat deel uitmaakt van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen het fort niet eens helemaal afgewerkt was, kwam de versterking zwaar onder vuur te liggen. Duitse en Oostenrijkse artillerie - waaronder het befaamde kanon Dikke Bertha - brachten zware vernielingen toe. In 1973 kocht de gemeente Nijlen de site aan. Vandaag is het fort van Kessel een plek voor mens én dier. Vrijwillige gidsen vertellen de geschiedenis van het fort en zijn jaarlijks actief van april tot september. De andere maanden kunnen vleermuizen ongestoord overwinteren in het fort. 

Bijzonder oorlogserfgoed

Het meer dan 100 jaar oude fort is één van de weinige forten uit de Antwerpse fortengordel waarvan grote delen nog intact zijn. Zelfs het originele landschap rond het fort is bewaard gebleven. Toch was het fort nog niet aangeduid als beschermd monument. Eind 2015 dienden we samen met de gemeente een beschermingsdossier in bij het agentschap Onroerend Erfgoed.In 2017 werd het fort voorlopig beschermd en sinds 6 februari is de bescherming definitief vastgelegd. Niet alleen het fortencomplex zelf maar ook het forteiland, de vestinggracht en een deel van de Fortstraat werden in het besluit opgenomen.

Het fort kan nu een duurzame toekomst tegemoet gaan. De bescherming is ook een erkenning voor de jarenlange inzet van alle partners om het fort te koesteren en open te stellen. Denk maar aan de gidsenvereniging, ANB of Natuurpunt. Als de fortengordel rond Antwerpen een snoer is, dan is het fort van Kessel door zijn bijzondere kenmerken, zijn goede staat en educatieve en recreatieve troeven, zeker één van de schitterende diamanten aan dat snoer. 

Nu het fort aangeduid is als beschermd monument, moet de gemeente Nijlen als eigenaar aan een aantal verplichtingen voldoen zoals de goede instandhouding van de site. Maar wanneer er onderhoud nodig is aan het fort of er wanneer er grotere restauratiewerken gepland zijn, kan de gemeente voortaan ook een beroep doen op allerlei Vlaamse premies voor deze werken. Als eerste stap gaan we een beheersplan opmaken waarin de beheervisie, doelstellingen en maatregelen voor het fort op lange termijn worden uitgewerkt. De bescherming opent dus heel wat deuren. 

Bezoek het fort!

Ontdek zelf het kersverse monument! Wandel langs de gracht of boek een rondleiding met een vrijwillige fortgids. Om de Eerste Wereldoorlog te herdenken kan je nog tot 9 november elke vrijdagavond om 19u15 naar het trompetgeschal van ‘Ten Velde’ komen luisteren aan de ingang van het fort. 

 

Social Media: