Fietstunnels voor fietsostrades

18-09-2018

Bij deze gelegenheid wil ik even stilstaan bij het belang van Europa voor de realisatie van de fietsostrades, voor de provincie in het algemeen én voor de Kempen.

Europa is een beleidsniveau dat onder vuur ligt. Veel inwoners weten niet wat de EU allemaal doet. We horen vooral de kritiek en er is weinig communicatie over de positieve dingen. In die zin lijkt Europa misschien wel een beetje op de provincie. 

Europa is voor de provincie Antwerpen een belangrijke partner om allerlei grote en kleine projecten te realiseren, verspreid over het hele grondgebied en op zowat alle domeinen waarvoor de provincie bevoegd is. Deze legislatuur zijn onze medewerkers erin geslaagd om in totaal al meer dan 73 miljoen € aan Europese investeringsbudgetten naar de provincie Antwerpen te leiden. Dat kan nog meer worden want de programmaperiode 2014-2020 is nog niet afgelopen. Nog niet meegerekend zijn bovendien de plattelandsfondsen als LEADER en de middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Van die 73 miljoen is 3,6 miljoen € voorzien voor de fietsostrades, voornamelijk voor de bouw van fietstunnels en –bruggen. Met de aanleg van de fietstunnels aan Koulaak in Herentals en Rauwelkoven in Geel investeert het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO zo mee in de verkeersveiligheid. 

Van die 73 miljoen is één derde ofwel 24 miljoen € naar de Kempen gevloeid. In het arrondissement Turnhout lopen vandaag al meer dan 60 projecten op diverse domeinen :

  • Duurzame energie : GFT wordt warmte (IOK-installatie Merksplas/Beerse)
  • Zorginnovatie : postrevalidatiecentrum Herentals
  • Innovatie in de bouw: 3D-printer (Kamp C)
  • Biotechnologie : incubator bij Janssen Pharmaceutica
  • Versterking van detailhandel in de centrumsteden
  • Innovatie in land- en tuinbouw (UV-robot Hoogstraten)
  • Kempen Insect Cluster (Geel)
  • enzovoort. 

In veel gevallen is er cofinanciering van Vlaanderen, provincie, lokale besturen, … Maar de EU blijft dus een heel belangrijke hefboom ! Het is belangrijk dat we daarover communiceren om het draagvlak voor EU bij de burger te verhogen. Onbekend maakt immers onbemind. De provicincie communinceert daarover op diverse manieren naar het grote publiek (met gerichte persacties, met Pop Up Europa en met Europaweken in de scholen) en naar specifieke doelgroepen die de weg naar EU-subsidies nog onvoldoende gevonden hebben, zoals KMO's en lokale besturen.

 

 

Social Media: