Family Justice Center in Mechelen

24-02-2017

In juni vorig jaar opende het eerste Family Justice Center van het land zijn deuren in het arrondissement Antwerpen. Toen stond al vast dat we ook in Mechelen en Turnhout een identieke werking op wilden starten.

In Mechelen is dat heel vlot verlopen. Alle betrokken partijen werken in die stad al geruime tijd met elkaar samen in een zogenaamde korte-keten-aanpak. Ze hebben digitaal contact met elkaar en komen op geregelde tijdstippen samen. Op die manier zijn de voorbije maanden al tientallen dossiers van multi-probleemgezinnen behandeld. Het verhaal is langzaam gegroeid en zit nu op kruissnelheid. Een vaste locatie was dan ook een logische volgende stap.

Het concept van een Family Justice Center komt overgewaaid uit Amerika. De kracht ervan is dat intrafamiliaal geweld er multidisciplinair wordt aangepakt. Complexe dossiers worden er behandeld door een team van experten: medewerkers van justitie, politie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, … Uniek is dat die allemaal dezelfde werkplek delen waardoor slachtoffers (en daders) niet langer het gevoel hebben dat ze van het kastje naar muur worden gestuurd en hun dossiers efficiënter kunnen worden opgevolgd.

Het Family Justice Center in Mechelen wordt het tweede in onze provincie. De inbedding in de dienst Preventie en Veiligheid en het Sociaal Huis is een absolute meerwaarde. Ook andere instanties zoals de opvoedingswinkel of straathoekwerkers kunnen op die manier meteen worden ingeschakeld als dat nodig is. Bovendien zal het op termijn mogelijk zijn dat slachtoffers zich rechtstreeks kunnen aanmelden en dat de medewerkers in een aparte ruimte met hen in gesprek kunnen gaan, waardoor de hulpverlening nog beter wordt.

Het Mechelse Family Justice Center zal dossiers behartigen uit het hele gerechtelijke arrondissement. Voor een soortgelijk centrum in het arrondissement Turnhout zijn de gesprekken ondertussen ook al opgestart.

 

Social Media: