Europese subsidies voor energieproject Demi More

13-01-2016

Woensdag 16 december keurde de stuurgroep van het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland het project Demi More goed. Het project onderzoekt innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in monumenten. Groen licht dus voor het voorstel dat Kempens Landschap samen met de Nederlandse provincie Noord-Brabant zal uitwerken.

Innovatief omgaan met erfgoed

Demi More staat voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE’. De komende drie jaar zullen verschillende erfgoedcomplexen in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant deelnemen aan het project. In deze gebouwen worden innovatieve en energiebesparende technieken ontwikkeld en getest om te kijken hoe zulke complexen energie-efficiënter kunnen worden. Een zorgvuldig gekozen expertengroep begeleidt het proces. Op basis van de waarnemingen wordt een nieuwe BREEAM-norm uitgewerkt, een internationale duurzaamheidsstandaard. Deze versie van de norm is specifiek bedoeld voor monumenten in Nederland en Vlaanderen.

Kempens Landschap als motor

Op het grondgebied van de Provincie Antwerpen worden drie demonstratieprojecten gerealiseerd binnen Demi More.

1)    Het rangeerstation in Essen vormt een energetische uitdaging door zijn omvang. Het monument, eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Essen, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. Op deze site staat innovatieve energieopwekking- en recuperatie centraal.

2)    Hof ter Linden is een statig landgoed in Edegem. Zowel het kasteel als de beide koetshuizen zullen na restauratie een nieuwe bestemming krijgen. Ook hier zal Kempens Landschap, mede-eigenaar van het domein, tijdens de werken experimenteren om de koetshuizen op innovatieve wijze te isoleren.

3)    De laatste site is het domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Deze voormalige abdijsite is in eigendom van Kempens Landschap. Het domein doet dienst als jeugdverblijf, uitgebaat door de vzw Roosendael. Onlangs kreeg deze organisatie voor de zesde maal op rij het milieulabel 'Green Key - Groene Sleutel'. Hier zal er gewerkt worden rond innovatieve opwekking van groene stroom.

De drie sites zijn allen beschermd als monument of landschap en dus onderhavig aan de Vlaamse regelgeving hierrond. Het agentschap voor Onroerend Erfgoed is betrokken actor binnen ‘Demi More’ en ondertekende hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Provinciale cofinanciering

Ook de provincie Antwerpen gelooft in het voorstel en maakt daarom extra middelen vrij. De provincie zal, gespreid over drie jaar,  310.299 euro cofinanciering inbrengen in het Demi More project.

Peter Bellens, gedeputeerden voor Europese samenwerking: “Het project is zeer ambitieus en innovatief. We zijn verheugd dat Kempens Landschap ook het energetische aspect meeneemt als doelstelling bij de restauratie en herbestemming van gebouwen.  Bovendien zal de ontwikkeling van een BREEAM-norm op maat van monumenten kunnen uitgroeien tot een maatstaf voor vele andere erfgoedsites”.  

Het project is goedgekeurd voor drie jaar en zal dus eind 2018 zijn resultaten kunnen voorleggen. De totale projectkost bedraagt 3.874.720 euro.

Social Media: 
Categorie: