Europa investeert

07-08-2016

Bij het realiseren van deze projecten werken partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland nauw met elkaar samen.

Korte uitleg bij de goedgekeurde projecten :


Zorg- en sociale innovatie

Het project Seas2Grow wil de thuiszorg verbeteren en zo de druk op verpleeghuizen verlagen. Thomas More Kempen zet hiervoor grensoverschrijdende diensten op waarbij bedrijven innovatieve toepassingen uittesten op de werkvloer.

 

Het project PACE wil de tewerkstellingsgraad van kansarmen met 20% verhogen door de toegang tot kinderopvang voor hen gemakkelijker te maken en een flexibele kinderopvang uit te testen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. De steden Mechelen en Turnhout zijn partners in dit project.   

Energie-efficiëntie

Het project SHINE onderzoekt hoe de energiefactuur in de (sociale) woningmarkt omlaag kan door grootschalige renovatie van woningen en bewoners te informeren over energiebesparende maatregelen. Het project zo wil een jaarlijkse daling van 3,7 ton CO2-uitstoot realiseren. De partners in de provincie Antwerpen zijn IOK, Zonnige Kempen en Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen.  

 

Klimaatadaptatie

Als gevolg van de klimaatverandering komen er meer overstromingen voor. Het project SPONGE2020 investeert in verbeterde methodes om de risico's en de schade te verminderen van stedelijke overstromingen. Dit moet ook leiden tot een kostenbesparing van 10-50 procent. Stad Antwerpen is partner in dit project.  

 

Ook het project Triple C draait rond wateroverlast. Provincie Antwerpen wil samen met grondeigenaars en landbouwers nieuwe initiatieven opstarten om wateroverlast beter te beheersen en vooral te voorkomen. Op deze manier moeten 1150 huishoudens gevrijwaard worden van wateroverlast.

Meer uitleg over Interreg 2 Zeeën
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020.

Meer informatie over het Interreg 2 Zeeën-programma vindt u op: https://www.interreg2seas.eu/nl

 

Social Media: