Erkenning voor de sociale economie

25-10-2017

WAAROM IS HET GOED DAT SOCIALE ECONOMIE MEER ERKENNING KRIJGT ?

Enkele dagen geleden was het de Dag van de Kringwinkel. In zo’n winkel krijgen spullen die bij de ene de deur uit moeten, bij een ander een nieuw leven: van striptijdschriften tot koelkasten, van poppenhuizen tot hele slaapkamers. Jaarlijks wordt zo meer dan 35.000 kilo aan tweedehandsartikelen van de afvalberg gered.

Niet alleen het milieu is daarmee gebaat. Zelf bezoek ik geregeld een Kringwinkel als gedeputeerde voor sociale economie. Veel medewerkers hebben er om uiteenlopende redenen minder kansen op de arbeidsmarkt gekregen: door een leer- of taalachterstand, een beperking, een migratieachtergrond, enzovoort.

In de Kringwinkel doen ze belangrijke praktijkervaring op als verkoopster, als meubelhersteller, als ophaler, … Daarmee staan ze sterker wanneer ze gaan solliciteren op de normale arbeidsmarkt. Die doorstroming is het uiteindelijke doel van het sociale-economie-beleid van de provincie Antwerpen.

Het belang van een volwaardige job kan immers niet onderschat worden. Het geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen, dat ze volwaardig lid zijn van een samenleving waar ze zelf ook aan kunnen bijdragen.

De sociale economie zit trouwens in de lift . Maatwerkbedrijven krijgen steeds meer bestellingen uit diverse hoeken. Ook de maatschappelijke erkenning groeit. Zo reikte Etion Kempen (het vroegere VKW) onlangs zijn jaarlijkse Kempenaar uit aan Amival uit Turnhout. Zo’n bekroning door een werkgeversorganisatie is een belangrijke stap in de richting van een inclusieve economie, waarin iedereen kansen krijgt. 

Social Media: