Een uniek fietspuntennetwerk

20-02-2018

Unieke doorstart van fietspunten in de provincie Antwerpen: meer fietspunten én uitgebreide service !

Provincie, lokale besturen en fietspuntuitbaters realiseren een uniek fietspuntennetwerk 

Bekijk de RTV-reportage:

In de zomer van 2016 leek het doek te vallen over 10 fietspunten in de Kempen (Mol, Geel, Turnhout en Herentals) en de Antwerpse Zuidrand (Hove, Boechout, Mortsel, Kontich, Lint en Edegem). Dat zou sneu zijn voor de fietsers, maar ook voor 24 doelgroepmedewerkers uit de sociale economie die in die fietspunten werken.

De provincie Antwerpen en de betrokken stads- en gemeentebesturen gingen daarom met de uitbaters rond de tafel zitten om een duurzaam reddingsplan uit te werken. Dat is nu helemaal klaar en wordt ook zichtbaar op het terrein. Er komt extra dienstverlening, er komen nieuwe fietspunten bij én er worden meer mensen tewerkgesteld. Een uniek fietspuntennetwerk is geboren. Op verschillende plaatsen in de provincie is dat vandaag onder de aandacht gebracht van de reizigers en het grote publiek. 

Meer tewerkstelling

De partners benadrukken het mobiliteits- en duurzaamheidsaspect (inzetten op de combinatie fiets-openbaar vervoer) en het leefbaarheidsaspect (nette fietspunten dragen bij tot een aantrekkelijke buurt, minder parkeerdruk in de stationsomgeving, enz.) maar zeker ook het belang voor de sociale economie. In de fietspunten kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaringen en attitudes opdoen die hen helpen doorstromen naar een baan in het reguliere arbeidscircuit. Door de uitbreiding van het aantal fietspunten en de activiteiten neemt ook het aantal doelgroepmedewerkers toe, van 24 naar 28. En daar komen er in de toekomst ongetwijfeld nog bij.

Een groeiend aantal fietspunten

Er komen ook meer fietspunten in de provincie Antwerpen. Waar aanvankelijk nog 10 locaties bedreigd waren, is er vandaag bedrijvigheid in 13 steden en gemeenten (nieuwe gemeenten zijn Balen, Kasterlee en Olen). Dat aantal neemt nog toe: in de lente komt Heist-op-den-Berg erbij en verwacht wordt dat nog meer lokale besturen zullen aansluiten.

Het businessplan van de fietspunten voorziet in een sterk basispakket, aangevuld met extra dienstverlening op maat van elke stad of gemeente. De medewerkers staan sowieso in voor orde en netheid aan de fietsenstallingen aan het station, ze verwijderen sluikafval en onkruid, plaatsen de fietsen correct, labelen verkeerd gestalde fietsen en sporen de gebruikers aan om hun fiets correct te stallen, halen weesfietsen weg, houden een oogje in het zeil aan de fietsenstallingen om diefstal en vandalisme te voorkomen, voeren kleine herstellingen uit volgens het altijd-thuiskom-principe (herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair naar huis of naar de fietsenmaker te rijden), enzovoort.

Een uitgebreid pakket op maat

Daarnaast kan elk lokaal bestuur met zijn fietspuntuitbater specifieke afspraken maken over bijkomende dienstverlening. Dat kan gaan van regelmatig toezicht op fietsenstallingen elders op het grondgebied, tot het registreren van fietsen i.s.m. de lokale politie, een specifiek aanbod voor bedrijven of acties naar scholen in functie van verkeersveiligheid. Erg in trek is ook de pop-up-fietsenstalling met plaats voor 600 fietsen, die ingezet kan worden bij grote evenementen. 

Een uniek fietspuntennetwerk

Het fietspuntennetwerk dat de provincie Antwerpen op deze manier samen met de lokale besturen en de fietspuntuitbaters heeft opgestart is uniek in Vlaanderen. Alle partners zijn laaiend enthousiast, Samen investeren ze de komende jaren 425.000 euro in deze fietspunten. Daarvan komt 125.000 euro van de provincie Antwerpen. De 14 lokale besturen dragen alles bij elkaar 300.000 euro bij; het exacte bedrag is afhankelijk van de dienstverlening die ze krijgen.

Social Media: