Een testlab voor de zorgsector

26-09-2018

Testlab in Wilrijk pakt knelpuntberoepen in de zorgsector aan  

Op 26 september 20189 stelden de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB in Wilrijk het toekomstige testlab voor de zorg voor, dé plek waar studenten zorg, zorgprofessionals, wetenschappers en bedrijven samenkomen. Dit testlab moet niet alleen zorgen voor beter gekwalificeerde arbeidskrachten in de zorg, er wordt ook onderzoek gedaan naar de nieuwste zorgmethodieken.

De vergrijzing en zorgbehoefte blijven toenemen en dus ook de vraag naar zorg- en verpleegkundigen. Met 73.000 arbeidsplaatsen is de welzijns- en gezondheidssector nu al de grootste werkgever in onze provincie (groter dan de bouw, de chemie of de haven). Met dit testlab willen de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en de VDAB niet alleen kwantiteit garanderen, maar ook inzetten op beter gekwalificeerde medewerkers in de zorg.

Peter Bellens, gedeputeerde voor Zorgeconomie: “Scholen kunnen hun leerlingen en studenten in het testlab laten experimenteren met verschillende zorgmethodieken. Het is de ideale oefenruimte om stages voor te bereiden. Zorgbedrijven kunnen er de expertise van hun medewerkers bevorderen door hen aan de hand van simulaties kennis te laten maken met nieuwe of complexe zorgvragen in een zo realistisch mogelijk gesimuleerde omgeving. Leveranciers van zorgtechnologieën kunnen in het testlab hun producten uittesten en etaleren.” 

Dit testlab maakt deel uit van het vernieuwde beleid van het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). De provincie wilt het GKC uitbouwen tot het kennis- en expertisecentrum rond zorgeconomie en zorginnovatie. Met het GKC wil de provincie meer studenten warm maken voor een zorgopleiding, een netwerk creëren voor (startende) ondernemers in de zorgeconomie en kennis en expertise benutten om innovaties door te voeren in het zorglandschap. 

Dit initiatief komt precies op tijd,” zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van de VDAB. “In één jaar tijd steeg het aantal vacatures in de zorg met 54%. Reden hiervoor is de dubbele vergrijzing in de sector: zorgmedewerkers gaan massaal met pensioen én de vergrijzende bevolking vraagt meer zorg. Daarnaast verandert ook de inhoud van de jobs in de zorg. De integratie van technologie op de werkvloer heeft impact op alle functies. Met het testlab proberen we hier een antwoord op te bieden.”

“In stad Antwerpen kennen we, net als in Vlaanderen en zelfs ruimer, veel vacatures in de zorg,” voegt Antwerps schepen van Werk Marc Van Peel eraan toe. “We zien dagelijks dat jongeren en ongeschoolde werkzoekenden moeilijk een geschikte job vinden. Voor onze stad is binnen de samenwerking Zorgtalent, de focus op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk. Via sensibiliseringsacties in het testlab kunnen werkzoekenden, ook jongeren en mensen met een migratieachtergrond, worden toegeleid naar laagdrempelige functies binnen de zorgsector om later eventueel door te stromen naar gekwalificeerde zorgberoepen.” 

De plannen voor het nieuwe testlab werden voorgesteld op een ontdekkingsdag voor zorgprofessionals. De deelnemers konden een kijkje nemen in één van de vijf zorgtentjes en aan den lijve ondervinden wat het betekent om zorgbehoevend te zijn. Ook ging Johan De Keyzer, coach en humoroloog in de zorg, samen met de deelnemers op zoek naar de competenties die nodig zijn om aan een job in de zorg te beginnen.

 

Social Media: