Een provincie met streken

04-07-2018

CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau !

Waarom ?

-      Om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende problemen

-      Omdat de provincie dichterbij de lokale besturen dan het “verre” Brussel

-      Omdat veel lokale besturen (zelfs gemeentelijk samenwerkingsverbanden) te weinig bestuurskracht hebben (financiële middelen + expertise)

-      Omdat een intermediair niveau met een democratische bestuur en democratische controle noodzakelijk is

De provincie Antwerpen voert vandaag al regionaal beleid als een “provincie met streken”. Dat wil zeggen dat ze een gediversifieerd beleid voert dat andere accenten ligt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen of de Antwerpse Zuidrand en zeker m.b.t. de grootstedelijke problematiek. 

- Zo is er bijvoorbeeld ruimtelijke regiowerking in de Merode, de Zuidrand, ARO (Arendonk/Ravels/Oud-Turnhout), enz.

- Zo is er thematische regiowerking rond verschillende beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld glastuinbouw, regionale landschappen, regioprojecten rond aangepast vervoer, de Warande als regionaal cultuurhuis, plattelandsregio’s hebben eigen subsidielijnen op maat van hun specifieke gebied, toeristische regio’s die een eigen aanpak vergen, enzovoort …

Dat kan allemaal nóg verder uitgebouwd worden binnen de provincie, voor de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor we nog bevoegd zijn.

CD&V blijft overtuigd van het belang van een overkoepelende sterke administratie/organisatie met veel expertise en bestuurskracht, waar anderen dit bestuursniveau liefst zouden zien verdwijnen.

 

 

Social Media: