Een nieuwe stal voor Widar (LEADER)

21-05-2016

Ik was speciaal naar Merksplas gereden om Widar persoonlijk te feliciteren met de nieuwe potstal. Het is een mooi gebouw en het zal zeker heel nuttig zijn voor de werking van Widar maar het verhaal dat achter het gebouw zit, vind ik nog veel belangrijker. Om te beginnen is er natuurlijk de werking van Widar zelf. De manier waarop Widar sinds jaren omgaat met personen met een beperking is uniek in de Kempen en verdient zeker navolging. Ik ben duidelijk niet de enige die er zo over denkt, als ik zie en hoor hoe vele mensen de voorbije maanden mee hun schouders hebben gezet onder de bouw en de afwerking van deze stal.

Hier is gewerkt aan een gemeenschap, hier zijn mensen bij elkaar gebracht die samen iets waardevols hebben gecreëerd voor andere mensen. Dat is het mooiste wat je kunt realiseren. Dat is ook één van de belangrijkste redenen waarom we als provincie mee geïnvesteerd hebben in dit project. We hebben dit gedaan vanuit het zogenaamde LEADER-programma, waar we samen met Vlaanderen en Europa in investeren. Dit project heeft van LEADER de maximale toelage van 100.000 euro gekregen en ik zie vandaag dat dat geld héél goed besteed is.

LEADER is een Europees subsidieprogramma, dat specifiek bedoeld is om dit soort initiatieven op het platteland mee te ondersteunen. Ik vind het zelf één van de mooiste subsidieprogramma’s. Daar zijn verschillende redenen voor:

- LEADER vertrekt vanuit een kleinschalig model. Er worden verschillende regio’s gevormd van een 10-tal gemeentes – in de provincie Antwerpen hebben we er zo 3 - die zelf kunnen beslissen waarin ze investeren. Dat gebeurt niet door ambtenaren ver weg in Brussel of ergens anders in Europa.

- LEADER werkt bottom-up. In elk LEADER-gebied is er een zogenaamde Plaatselijke Groep, met vertegenwoordigers van de verschillende dorpen en organisaties die in die regio actief zijn. Zij bepalen rond welke thema’s er projecten kunnen worden ingediend, zij beoordelen de voorstellen en bepalen zelf naar welke initiatieven de subsidies gaan. Daardoor staat LEADER dicht bij de mensen en sluiten de projecten aan bij de echte behoeften van de regio.

- LEADER heeft een lage drempel. Daarom is het ideaal voor kleinere verenigingen, vzw’s of lokale ondernemers en niet alleen voor gemeentebesturen of grote organisaties die een hele administratie achter zich hebben. We proberen zo weinig mogelijk papierwerk te hebben bij een LEADER-project. Bovendien hebben we bij de provincie en bij vzw RURANT een team van experten ter beschikking om te helpen waar nodig.

- En ik zei het al, het mooiste aan LEADER is dat het mensen verbindt. Eén van de voorwaarden voor een goed project is immers dat het mensen en organisaties bij elkaar brengt die samen werken aan een groter doel. Als ik kijk naar alle vrijwilligers en naar alle scholen en verenigingen die deze bouw hebben gerealiseerd, dan zijn hier vriendschappen voor het leven gemaakt.

Dit project van Widar illustreert tot wat voor mooie dingen LEADER in staat is. Proficiat aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt !

 


Meer informatie:

- over LEADER : www.leaderprovincieantwerpen.be

- over Widar : www.widar.be


 

 

Social Media: