Een doorstart voor de Fietspunten

24-08-2016

De medewerkers van zo’n Fietspunt staan in voor de orde en netheid in de fietsenstallingen aan de stations. Ze houden een oogje in het zeil, voorkomen diefstallen en vandalisme, verwijderen zwerfvuil en weesfietsen, enzovoort. Ze zorgen voor een veilige en nette stationsomgeving en lokken meer reizigers met de fiets naar het station, zodat de parkeerdruk op de buurt verlaagt. Het gaat om sociale tewerkstelling. Doelgroepmedewerkers worden er voorbereid op een baan in het reguliere arbeidscircuit. De Fietspunten aan de stations van Geel, Herentals, Turnhout en Mol stellen zo in totaal 12 mensen voltijds tewerk.

 

Als overkoepelend bestuursorgaan heeft de provincie Antwerpen het initiatief genomen om de betrokken stads- en gemeentebesturen en de uitbaters van de Kempense Fietspunten bij elkaar te brengen en samen een duurzaam plan uit te werken. Dat wordt deze dagen voorgelegd aan de respectievelijke colleges van burgemeester en schepenen. Er is immers haast bij. Mol en Geel hebben het plan al goedgekeurd. Turnhout en Herentals zouden weldra moeten volgen.

 

Het plan voorziet in een verhoogde dotatie vanuit de lokale besturen voor 2016 en 2017. De provincie Antwerpen neemt ondertussen een medewerker in dienst die een degelijk businessplan moet uitwerken waardoor de Fietspunten het vanaf 2018 weer zonder die verhoogde dotaties kunnen stellen. Hij of zij moet dus op zoek gaan naar nieuwe of bijkomende bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld uit het toerisme, en andere stakeholders bij het project betrekken om op die manier het behoud van de tewerkstelling te garanderen en zelfs te voorzien in een mogelijke uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen.

 

Als provincie Antwerpen willen we alle kansen geven aan de sociale economie. Ook onze steden en gemeenten zijn 100 procent overtuigd van de meerwaarde van deze Fietspunten. Daarom blijft de beslissing van de NMBS – die in het verleden 40 procent van de werkingskosten betoelaagde – onbegrijpelijk. Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten. De komende twee jaar zullen we alles op alles zetten om een doorstart te realiseren. Verspreid over 2016 en 2017 investeert de provincie hier meer dan € 30.000- in.

 

Ook elders in de provincie Antwerpen wordt op dezelfde manier gewerkt aan het behoud van de Fietspunten. Zo is een soortgelijk plan in de maak voor Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint. Op dit moment is de provincie Antwerpen de enige in Vlaanderen die de bedreigde Fietspunten een toekomstperspectief kan bieden.


Lees ook : het artikel in Made in Kempen.

Social Media: