De week van de vrijwilliger

05-03-2017

Zijn vrijwilligers een goedkoop alternatief voor personeel ?

Het is de week van de vrijwilliger, waarin het werk en het belang van tienduizenden vrijwilligers in ons land nog eens expliciet onder de aandacht van het grote publiek wordt gebracht. Dat belang is niet te onderschatten. Zonder al die helpende handen zouden veel initiatieven gewoon onmogelijk zijn in de zorg, in de sportwereld, bij het jeugdwerk, bij sociaal culturele activiteiten en zo meer.

De economische waarde van het vrijwilligerswerk voor een gemiddeld Europees land wordt geschat op 5 tot 7 procent van het BNP. Overheden staan niet altijd bij stil; dus het is goed dat ze er op geregelde tijdstippen nog eens aan herinnerd worden.

De laatste jaren is de waardering al wel toegenomen en lokale besturen zetten er nu meer op in om vrijwilligers te ondersteunen en te faciliteren, vaak ingegeven door budgettaire motieven overigens. Dat is een goede reden, maar het mag niet de belangrijkste zijn. Het investeren in een dorp of stad waarin iedereen meetelt, moet voorop staan.

Vrijwilligerswerk mag bovendien geen goedkoop alternatief zijn voor een goed personeelsbeleid. Soms worden belangrijke beslissingen niet genomen met als argument dat er geen of niet genoeg vrijwilligers voor worden gevonden. Als we zo redeneren, zijn we als beleidsmakers niet goed bezig.

Ik zie geen concurrentie tussen professionele krachten en vrijwilligers; ze zijn net een grote aanvulling voor elkaar. In die samenwerking kan en moet zeker nog meer geïnvesteerd worden, want zeker in dit geval is 1+1=3.

 

Social Media: