De Warande verbouwt

25-04-2016

De laatste vijftien jaar werd de Warande onder impuls van de provincie Antwerpen grondig vernieuwd met de bouw van een extra podiumzaal, de Kuub, die opende in 2005. Van 2010 tot en met 2012 werd de publiekscirculatie herdacht, wat een nieuwe hal, een café en een mooie Expozaal tot gevolg had. Op 1 augustus 2016 start het laatste deel: de renovatie van de Schouwburg en zijn toneeltoren.

De Schouwburg werd veertig jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien werd hij op een paar kleine aanpassingen na nooit uitvoerig gerenoveerd. De tijd heeft niet stilgestaan en het gebouw moet aangepast worden aan de huidige wetgeving, comforten veiligheidseisen. Bovendien is het een grote wens van de Warande om het speelvlak significant uit te breiden. Zo kunnen grote internationale producties gemakkelijker ontvangen worden.

Voor de verruiming van het speelvlak is het splitsen van scène en diensten noodzakelijk. Achter de Schouwburg wordt daarom een nieuw servicegebouw voorzien. Zo wordt ook meteen de problematiek rond akoestiek en laden en lossen opgelost. Naast het speelvlak worden ook de trekkenwand en de toneeltoren vernieuwd. Bovenop de ronde Schouwburg wordt daarom een prismatisch volume in koperkleurige staalplaat toegevoegd. Door een gedegen isolatie wordt de akoestische impact op de omgeving beperkt. De publieke zones zoals de foyers en de zaal De publieke zones zoals de foyers en de zaal zullen nauwelijks veranderen. Alle stoelen en het tapijt worden vervangen en de opstelling van de zitplaatsen wordt geoptimaliseerd zodat de zichtlijnen beter worden en de capaciteit groter.

Architects in Motion ontwierp dit historisch sluitstuk van de grootscheepse vernieuwing van de Warande: de renovatie en uitbreiding van de Schouwburg. Architecten Bart Janssens en Luc Vanhout lieten zich in hun ontwerp bijstaan door architect Paul Schellekens om de oorspronkelijke geest van het opmerkelijk en uniek architectuurverhaal te vrijwaren. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om de bouwwerken bij de renovatie van de Schouwburg te gunnen aan Heijmans Bouw nv uit Bilzen. Later worden nog andere werken uitgevoerd voor de theatertechnieken, nieuwe stoelen, theaterdoeken en dimmers. Het totale budget van de verbouwing bedraagt zo’n 14,5 miljoen euro.

De verbouwing wordt gefinancierd door Provincie Antwerpen. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van APB de Warande hierover: “Vandaag is de Warande een provinciaal cultuurhuis met een uitstraling die de Kempen, zelfs onze provinciegrenzen, ver overstijgt. Het is een monument in Vlaanderen, in meer dan één betekenis. De provincie Antwerpen koestert dit huis. Dat bewijst deze belangrijke investering. Nochtans zijn het budgettair krappe tijden en is vandaag nog niet duidelijk wie in de toekomst zal instaan voor het beheer van de Warande. Wordt het een Vlaamse instelling of is morgen de stad Turnhout bevoegd? Of beiden? Is er toch nog een rol weggelegd voor de provincie? Of vindt men een andere creatieve oplossing? Als provinciebestuur willen we en kunnen we niet wachten op de uitkomst. Er moet vandaag geïnvesteerd worden om de toekomst van dit mooie monument te garanderen. Het is meer dan een kwestie van goed huisvaderschap. Het is een zaak van liefde voor cultuur en voor de ontwikkeling van de streek, waar dit huis een belangrijke bijdrage aan levert. Dat mag nooit uit het oog worden verloren.“


RADIO-INTERVIEW MET PETER BELLENS OVER DE RENOVATIE VAN DE SCHOUWBURG

www.tos.be/index.php/103-podcast/nieuws-2016/nieuws-2016-002/1444-schouwburg-2-jaar-dicht-wegens-renovatiewerken

RTV-REPORTAGE OVER DE WERKEN IN DE WARANDE

http://rtv.be/artikels/schouwburg-de-warande-wordt-vernieuwd-a24574


Social Media: