De Vlemincktoren in Wijnegem

08-11-2017

De geschiedenis van de Jan Vlemincktoren gaat terug tot de zestiende eeuw. Het gebouw, een neerhof met duiventoren, was onderdeel van een prestigieus Spaans waterkasteel dat diende als buitenverblijf voor een rijke heer. Van het kasteel zelf zijn vandaag enkel de grondvesten bewaard, maar de Vlemincktoren staat er nog steeds. In de negentiende eeuw werd het gebouw aangepast aan de toenmalige mode en kreeg de gevel een neogotisch uitzicht. In 1978 werd het gebouw samen met het koetshuis als monument beschermd. 

De bouwfysische toestand van de Vlemincktoren is helaas alarmerend. Het gemeentebestuur ijverde al jaren om het monument in eer te herstellen en opnieuw een functie te geven. Pas nadat vzw Kempens Landschap op vraag van de gemeente in 2013 betrokken werd bij het dossier kwam er schot in de zaak. De landschapsvereniging bouwde de voorbije 20 jaar al heel wat ervaring op in gelijkaardige restauratie– en herbestemmingsprojecten. 

Omdat de Vlemincktoren een beschermd monument is, kan de gemeente Wijnegem een beroep doen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid. Normaal neemt zo’n procedure meerdere jaren in beslag. Door de precaire toestand van het monument is de restauratie echter hoogdringend. Daarom vroeg de gemeente met steun van vzw Kempens Landschap een structurele voorafname van de erfgoedpremie aan. De Vlaamse Overheid keurde deze aanvraag goed en zal binnenkort de premie toekennen. Dit betekent een enorme versnelling in het restauratietraject van de Vlemincktoren. Binnenkort zal de Vlemincktoren weer een mooi landschapselement zijn in het openbare park én een nuttige functie vervullenWanneer de werken exact beginnen, hangt o.a. af van de definitieve premietoekenning en de aanbestedingsprocedure, maar we staan te trappelen om van start te gaan.

Binnenkort lanceren we een open oproep. De gemeente Wijnegem wil immers samenwerken met een private partner om het een nieuwe bestemming en een duurzame toekomst te geven. Geïnteresseerden raad ik aan om de websites van de gemeente Wijnegem en Kempens Landschap in de gaten te houden.

 

Meer inf : Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap, (015) 22 82 30

Social Media: