De 'uitbraak' van De Warande

29-08-2016

Meteen na het einde van het theaterseizoen 2015-2016 is men begonnen met het leeghalen van de Schouwburg om de werken zo gauw mogelijk van start te laten gaan. Eind augustus 2016 konden  we de pers een blik achter de schermen gunnen via een geleid werfbezoek. Tegelijk werd de start gegeven voor een tweede luik: de bouw van een servicegebouw voor de theatertechniek en de opvang van de artiesten.

Zelf wil ik even stilstaan bij het belang van deze werken. Ze luiden immers een nieuwe periode in voor de Warande. Ik zou het een uitbraak durven noemen.

De volgende 2 seizoenen kan de grote Schouwburg niet gebruikt worden.  In het nieuwe seizoen 2016-2017 trekt de Warande naar verschillende locaties in de Kempen. In 2017-2018 zal dat ook zo zijn. De bedoeling is dat we in september 2018 de Schouwburg weer openen met veel luister. Maar de Warande mag dan niet terugplooien op zichzelf !

Er komt de komende maanden en jaren een tweede symbolische werf bij. De Warande moet de volgende 2 jaar gebruiken om te groeien in haar bovenlokale werking en aan cultuurspreiding te doen overal in de Kempen. Het is net dat wat de Warande zo uniek maakt.

Daarvoor zal het huis moeten samenwerken met andere cultuurcentra - ik denk in de eerste plaats aan de 5 Kempense cc’s die verenigd zijn in ’t Pact - maar ook met andere partners binnen en buiten de cultuurwereld en met lokale besturen. Zo kunnen we cultuur van topniveau tot in de kleinste dorpen brengen.

Samenwerking is het fundament van de 2de werf. Ik zie nu al hoe enthousiast gemeentebesturen als Kasterlee, Merksplas, Hoogstraten, enz. reageren en hoe ze mee hun schouders zetten onder het nieuwe seizoen. De komende 2 jaar gaan we een pak ervaring kunnen opdoen in actief naar buiten treden in een gedragen partnerschap.

In de toekomst moet de Warande haar deskundigheid op vele domeinen – programmering, ticketverkoop, technische ondersteuning, enz. – ten bate kunnen stellen van de hele Kempen, niet in een dwingende maar in een ondersteunende rol, waar iedereen de meerwaarde van inziet. Op die manier wordt het niet het cultuurhuis van maar ook voor de Kempen. Die regionale verankering is de beste garantie voor de toekomst van dit huis.

De volgende seizoenen zetten we niet eventjes een stap opzij naar onze buren o.w.v. de verbouwingen, maar we zetten een forse stap voorwaarts in de richting van een Kempense Warande.

Op die manier hebben we dus 2 werven tegelijk: één in Turnhout en één in de regio. Het zal hard werken zijn, maar ik weet dat de Warande een huis met harde werkers is. Het resultaat van beide werven zal mooi zijn en velen in Vlaanderen zullen het ons benijden, daar ben ik nu al van overtuigd.

 

 

Social Media: