De ontdekking van Klein Postel

18-03-2018

 

Aanleiding voor dit bezoek is de Dag van de Zorg. Ik wou met dit werkbezoek even wegstappen van het klassieke beeld dat men heeft van de zorgsector en aantonen hoe veelzijdig de zorgsector is. Tegelijk wou ik laten zien hoe de provincie Antwerpen op diverse manieren nog steeds een duwtje in de rug kan geven aan vernieuwende initiatieven. Zij het dat dit niet zo eenvoudig meer is sinds op 1/1/18 als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming de provincies niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies als Welzijn en Gezondheid. Gezien het grote maatschappelijke belang blijven wij toch inzetten op deelaspecten als zorginnovatie en arbeidsmarktbeleid en er zijn projecten mogelijk op het snijvlak met andere beleidsdomeinen (bijv. door samen te werken met sociale economie, op het vlak van plattelandsbeleid, leefbare dorpen, enz.).

Een mooi voorbeeld daarvan is dus Klein Postel in Mol. 

De provincie Antwerpen ondersteunde hier met plattelandssubsidies de oprichting van een dag- en activiteitencentrum voor mensen met een beperking, waarbij alles rond miniatuurpaarden draait. De focus ligt daarbij op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De subsidie is gebruikt voor het ombouwen van een voormalige stal tot een multifunctionele hal, zowel voor miniatuurpaarden-stoeterij als voor recreatie en zorgverstrekking aan de cliënten van de dagbesteding.

Recent is er ook een arbeidszorgproject gestart dat volwassenen met een vorm van autisme tewerkstelt. Hierbij staat Klein Postel open voor alle doelgroepen maar heeft het specifieke aandacht voor personen met ASS (een autismespectrumstoornis) en een normale begaafdheid. In een ondernemende maar toch ‘veilige’ omgeving kunnen die ervaring opdoen met dienstverlening, horeca en/of landbouw. Ze worden begeleid en opgevolgd, en geholpen bij het zoeken naar stageplekken om uiteindelijk te kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij dit project kan het aantal arbeidszorguren worden uitgebreid waardoor Klein Postel nu van dinsdag t.e.m. zaterdag open is van 8u30 tot 16u30. Voor aanmelden, opvolgen, aanbieden van vorming en helpen bij doorstroming van deze extra arbeidszorgmedewerkers wordt samengewerkt met OCMW Balen/Den Travoo.

Neem ook eens een kijkje op www.kleinpostel.be. 

Social Media: