De kracht van samenwerking

12-02-2018

Niet alleen als Herentalsenaar en Kempenaar maar ook als gedeputeerde voor Europese Samenwerking ben ik zeer een zeer tevreden man wanneer ik kennis neem van de onderzoeksresultaten van Mobilab/Thomas More naar de effecten het gebruik van de staprobot op mensen met een dwarslaesie. Het is een bewijs van de meerwaarde waar we altijd naar gestreefd hebben binnen het EFRO-project rond het postrevalidatiecentrum in Herentals, waar Europa maar liefst 1.194.000 euro in investeert en de provincie Antwerpen daarbovenop ook nog eens 150.000 euro.

Van in het begin moest dit meer worden dan een postrevalidatiecentrum. Het moest een kruispunt zijn waarop zorgverstrekkers, wetenschappers, ondernemers en bestuursorganen elkaar zouden ontmoeten en vooral met elkaar zouden samenwerken om met een optimaal effect een dubbel doel te bereiken : het creëren een betere zorgverlening én een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de Kempen door de regio uit te bouwen als een topregio in zorginnovatie. In het licht van die doelstellingen moet u het belang van het werk dat Mobilab en Thomas More presenteren bekijken.

En dan stel ik vast dat onze investeringen in Herentals renderen. De meerwaarde van het postrevalidatiecnetrum REVAlution van vzw To Walk Again – sinds de opening een half jaar geleden – in het Vlaamse zorglandschap staat buiten kijf. VoKa organiseert over enkele weken (op 6 maart) voor de tweede keer al een co-creatie sessie met ondernemers en KMO’s om vanuit de dynamiek die hier is ontstaan nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, ze hier op een wetenschappelijk onderbouwde manier uit te testen, en dan liefst ook nog in de Kempen te ontwikkelen en vanhieruit op de markt te brengen. En dat het wetenschappelijk onderzoek op volle toeren draait, is ook duidelijk. Onderzoek dat trouwens ook in het buitenland met belangstelling wordt gevolgd.

We hebben hier met andere woorden een goed partnerschap, dat van de 6de verdieping van het AZ in Herentals een echte proeftuin maakt voor revalidatie-technologisch en orthopedisch onderzoek.

Dat is een wissel op de toekomst. Ons bevolking vergrijst snel en massaal. We gaan dus meer van deze middelen nodig hebben. Niet alleen voor patiënten is dat overigens een zegen, ook voor de hulpverleners. Want al die innovaties gaan hun werk – dat vroeger vaak (en op sommige momenten nog altijd) fysiek heel zwaar is – vereenvoudigen, waardoor mensen langer aan het werk kunnen blijven én waardoor het negatieve imago dat voor sommigen nog aan dit soort werk hangt, vermindert en meer mensen zich aangetrokken zullen voelen tot een job in de zorgsector. Dat is hard nodig, want – ook al werken er nu al 73.000 mensen in de zorgsector in onze provincie, bijna dubbel zoveel als in de bouw - we komen nog altijd handen tekort !

Wat hier gebeurt, toont trouwens aan dat er in de zorgsector voor iedereen uitdagend en bovendien maatschappelijk heel relevant werk is; ook voor wie een technische knobbel heeft. Want ook die mensen hebben we nodig voor het bedenken, ontwikkelen en onderhouden van al die innovaties. We gaan als provincie de komende maanden en jaren dan ook extra middelen inzetten om niet alleen het ondernemerschap in de zorgsector te stimuleren, maar ook om meer mensen- schoolverlaters, werkzoekenden en andere geïnteresseerden op alle niveaus – te begeleiden naar een job in deze sector.

Samengevat, het is goed om te zien dat de ambities die aan het begin van een groot project als het deze worden uitgesproken, op het terrein ook echt gerealiseerd worden. Dat is niet altijd evident, maar hier wordt dus goed werk geleverd. Werk waar iedereen in deze regio beter van wordt. Proficiat ! 

Social Media: