De Kempen als centrum van zorginnovatie

05-10-2018

Europa en provincie Antwerpen hebben in deze bestuursperiode fors geïnvesteerd om de Kempen stevig op de kaart te zetten in het Vlaamse zorginnovatielandschap. Met een snel vergrijzende bevolking is dat meer dan nodig. Het zorgt bovendien voor nóg meer uitdagingen voor de komende jaren. Maar de Kempen heeft alle troeven in handen om daar net grote kansen van te maken op het vlak van tewerkstelling en ondernemerschap.

Welgeteld 4.949.840 euro investeerden Europa en de provincie Antwerpen deze legislatuur al in zorginnovatie in het arrondissement Turnhout. Recent zijn nog 2 nieuwe Kempense initiatieven goedgekeurd als onderdeel van het project Health Inno Focus. Die gaan in 2019 van start met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

In het project “Word een innovatiescout” worden 20 Kempense zorgverleners en zorginstellingen actief begeleid om kennis te maken met allerlei innovatieve technieken en methodieken en deze te vertalen naar hun werkvloer of om te zetten in een nieuw businessmodel. Het project “Ervaringsstages in zorginstellingen” richt zich vnl. tot de Kempense KMO’s. Zorginnovatie is voor velen van hen nog onbekend terrein. Dit project leert hen de uitdagingen én de opportuniteiten in de zorgsector beter kennen, o.a. via stages op de werkvloer. Ze worden gestimuleerd en ondersteund om daar met hun ondernemerschap op in te spelen en zelf ook in deze sector aan de slag te gaan. Beide projecten worden getrokken door Licalab, de zorgproeftuin van Thomas More.

Sterke troeven

Dankzij de investering van de voorbije jaren slaagt de Kempen er steeds beter in om zich te profileren als centrum van zorginnovatie. Ze speelt daarmee in op een grote maatschappelijke behoefte. Aan de basis daarvan ligt o.a. een snel vergrijzende bevolking. In die uitdaging schuilt voor het arrondissement Turnhout ook een hele grote kans. Verwacht wordt dat er over 10 jaar een kwart meer 65-plussers zullen zijn dan vandaag. Die stijging is in de Kempen het hoogste van heel Vlaanderen. Zowel voor de tewerkstelling als het ondernemerschap liggen er in deze streek dus nog gigantische opportuniteiten. Door allerlei nieuwe toepassingen moeten we het zorgcomfort kunnen verhogen voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. 

De Kempen heeft alle troeven in handen om van de zorginnovatie een succesverhaal te maken :

-          er zijn tientallen goede zorginstellingen en zorgorganisaties, die prima samenwerken,

-          dicht bij huis biedt Thomas More goede zorgopleidingen aan,  

-          er zijn zeer bekwame onderzoeksgroepen aan het werk, die dankzij Licalab een sterke proeftuinomgeving hebben om nieuwe technologieën en methodieken uit te testen en succesvol op de markt te brengen,

-          de krachten worden gebundeld via het Health and Care Netwerk Kempen,

-          er zijn tal van grote bedrijven én KMO’s die reeds een voorbeeldrol opnemen,

-          het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen is een belangrijke hefboom om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Ondernemers en zorginstellingen of –organisaties die meer willen weten over de kansen voor zorginnovatie in de Kempen of willen deelnemen aan  één van de nieuwe programma’s kunnen hierover meer info vinden op www.provincieantwerpen.be en www.licalab.be

 

 

Social Media: