Wonen

In het provinciale woonbeleid staat het wonen van morgen centraal. Eén ding staat immers vast: over enkele jaren zal alles anders zijn. Daarom experimenteren we vandaag al met nieuwe woonvormen, denken we na over onze manier van bouwen en renoveren, staan we stil bij de open ruimte en de manier waarop we ons verplaatsen, enzovoort.

We doen dit met een beleid op maat van stad én platteland… én op mensenmaat!

Meer lezen over het provinciaal woonbeleid? Neem een kijkje hieronder.

Peter Bellens
25-08-2017

Enkele Vlaamse parlementsleden pleitten in de media voor een eenvoudiger aanvraagsysteem voor premies om woningen aan te passen aan de noden van zorgbehoevende mensen. De provincie Antwerpen gaat nog een stapje verder en zet via een jaarlijkse dotatie aan de vzw Landelijke Thuiszorg zelfs in op de individuele advisering en begeleiding van ouderen die aanpassingen willen laten uitvoeren, om hen zo in staat te stellen langer in hun eigen huis te blijven wonen. Omdat de vraag momenteel groter is dan het aanbod, willen we die subsidie zelfs nog uitbreiden. 

16-06-2017

In Herentals willen buurtbewoners een buurthuis maken van een voormalige wijkpost van de bibliotheek. Ze willen daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ik denk dat een lokaal bestuur zo'n aanbod heel ernstig moet nemen. Burgers actief bij het beleid betrekken is immers hét model van de toekomst. 

De partners van het project
14-06-2017

3D-printen in de bouw is overal ter wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd. Met het project C3PO (Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) zal de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek ook in Vlaanderen introduceren. De komende jaren wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd om de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0-series maken. 

LEADER provincie Antwerpen
22-02-2017

Dit jaar is er in de provincie Antwerpen € 1.200.000- beschikbaar om nieuwe LEADER-projecten te ondersteunen. LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland, gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie. Lokale overheden, organisaties of verenigingen en plattelands- ondernemers kunnen gedurende twee jaar 65% van hun totale projectkost gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 100.000 euro.

Wat Alz ...
20-12-2016

De provincie Antwerpen heeft de voorbije jaren samen met 3 zorginstelling uit onze provincie (Huis Perrekes in Geel, De Bijster in Essen en Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg) een programma ontwikkeld om (al dan niet kleinschalig) genormaliseerd wonen voor personen met dementie bekender te maken bij medewerkers en directieleden van andere woonzorgcentra en aanbieders van zorgonderwijs en -opleidingen en om de vooroordelen voor dit concept om maat van de cliënt weg te werken.

Abonneren op Wonen